Kyläyhdistyksen hallituksen pöytäkirjat

 

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 31.10.2012 Klo 17.30

Paikka Äkäslompolo, Sirpa Kurun asunto

Läsnä: Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Jaana Kurkkio, Pentti Harjunpää ja Markus Rask

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 17.30

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Jaana Kurkkio sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Markus Rask ja Sirpa Kuru.

TYÖJÄRJESTYS

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin Keijo Taskinen, Sari Nyman, Miriikka Areva, Tomi Oulujärvi sekä Jenriina ja Jeminka Areva.

Kannatusjäsenmaksun on maksanut Jarkko Kovasiipi ja Veikko Valli.

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN VALMISTELU

Päätettiin ajankohdaksi 14.11.2012 klo 18.00.(Huom! muutettu myöhemmin olemaan 15.11/KXN). Paikka Jounin Kaupan kokoustilat. Laadittiin esityslista, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2013.

YLLÄKSEN KYLIEN YHTEINEN PIKKUJOULU

Järjestelyvastuu on tänä vuonna Äkäslompolon kyläyhdistyksellä. Päätettiin järjestää pikkujouluruokailu la 24.11.2012 Äkäshotellissa.

OSTOSRETKI TORNIOON

Koska kesäinen kulttuuriretki ei toteutunut vähäisen osanottajamäärän vuoksi, päätettiin tarjota jäsenille mahdollisuutta yhteiseen ostosretkeen linja-autolla. Suuntana tällä kertaa Tornio / Haaparanta. Sihteeri valmistelee asian. Ajankohta ennen joulusesongin alkua.

KAIVOSILTA / SEMINAARI

Asukkailta on tullut toiveita kokoon kutsua tilaisuus, jossa kaivoksen tuomista hyödyistä ja haitoista olisi kertomassa asiaa Lapin yliopistossa tutkineet tutkijat. Lisäksi on esitetty toive saada mukaan sellaisia kyläyhteisöjä tai heidän jäseniään, joiden alueella kaivos jo toimii. Tilaisuudesta on toivottu ns. kaivosyhtiöstä ”vapaata” tilaisuutta. Alustavasti asiaa on selvitelty ja tilaisuus pyritään järjestämään yhdessä Kolarin kunnan, Dilacomin (Metla) ja kyläyhdistyksen yhteistyönä. Ajankohta olisi tammikuu 2013.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15

Puheenjohtaja ____________________ Sihteeri________________

                           Vesa Pantsar                                          Jaana Kurkkio

Pöytäkirjan tarkastajat _____________________ ____________________

                          Markus Rask                                          Sirpa Kuru

==========================================

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika            23.5.2012 Klo 17.00

Paikka        Äkäslompolo, Lemmenlaaksontie 10

Läsnä:        Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Heli Kaulanen, Jaana Kurkkio, Kimmo Kaulanen ja Pentti Harjunpää

 1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

             Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 17.05. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru.

 1. TYÖJÄRJESTYS

             Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 1. UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin 9 uutta jäsentä. (Lista liitteenä).

Kannatusjäsenmaksun on maksanut 13 yritystä / yhteisöä. Päätettiin poistaa nettisivuilta niiden yritysten linkki, joiden kannatusjäsenmaksu yli vuoden vanha. Samaa käytäntöä jatketaan tulevaisuudessa. Ennen poistoa yritykseltä kysytään haluaako se jatkaa kannatusjäsenenä.

 1. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELU

Päätettiin ajankohdaksi 4.6.2012 klo 17.30. Laadittiin esityslista ja toimintakertomus vuodelta 2011.

 1. TIENVARSIEN SIIVOUSTALKOOT

Päätettiin järjestää ti.29.5. klo 17.30.

 1. KULTTUURIRETKI ROVANIEMELLE

Retken valmisteluvastuu annettiin Sirpa Kurulle ja Heli Kaulaselle.

 1. NILIVAARAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

Päätettiin laatia mielipide kaavamuutokseen koskien Nililahentien yli menevää latureittiä ja sen tulevaa ylitystä. Kaavaan tulee varata mahdollisuus ylikulkusillalle.

 1. JUHANNUSJUHLAT 2012

Päätettiin esittää kevät kokoukselle, että osallistutaan kyseiseen tapahtumaan, jos pyyntöjä tulee ja talkoolaisia löytyy, järjestämällä paikalle kanttiinin. Kanttiinissa myytävänä makkaraa, lettuja kahvia ym. Kyläyhdistys ei ole muutoin tapahtuman järjestelyvastuussa. Kanttiini vastaavaksi nimettiin Jaana Kurkkio ja Heli Kaulanen.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Puheenjohtaja ____________________         Sihteeri________________

                       Vesa Pantsar                                       Heli Kaulanen

Pöytäkirjan tarkastajat _____________________        ____________________

                  Jaana Kurkkio                                  Sirpa Kuru

==============================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS

 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2011

 Aika            18.11.2011

Paikka        Äkäslompolo, Karilan navettagalleria

Läsnä: Vesa Pantsar, Heli Kaulanen, Jaana Kurkkio, Sirpa  Kuru

 1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

             Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 20.15.

             Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 1. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru

 1. TYÖJÄRJESTYS

             Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 1. YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

             Yhdistyksen varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Sirpa Kuru

 1. YHDISTYKSEN SIHTEERIN JA RAHASTONHOITAJAN VALINTA  

Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana valittiin jatkamaan Heli Kaulanen

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25

 Puheenjohtaja ____________________         Sihteeri __________________

                       Vesa Pantsar                                                Heli Kaulanen

 Pöytäkirjan tarkastajat _____________________        ____________________

                                    Jaana Kurkkio                                  Sirpa Kuru

=============================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS

 HALLITUKSEN KOKOUS

 Aika            10.11.2011 Klo 18.00

Paikka        Äkäslompolo, Lemmenlaaksontie 10

Läsnä:        Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Heli Kaulanen, Jaana Kurkkio

 Kokouksen aluksi hallitusta haastatteli Dilacom hankkeen edustajat Mikko Jokinen ja Elina Hakala, tulevan asukaskyselyn laadinnan pohjaksi.

 1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

             Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 18.50.

             Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 1. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru

 1. TYÖJÄRJESTYS

             Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 1. UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin 37 uutta jäsentä. Lista liitteenä. (=Ei netissä)

Kannatusjäsenmaksun on maksanut 10 yritystä / yhteisöä.

 1. YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN VALMISTELU

Päätettiin ajankohdaksi 18.11.2011 klo 18.00. Laadittiin esityslista, toimintasuunnitelma vuodelle 2012 ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2012.

 1. EDUSTAJA METSÄHALLITUKSEN TOIMESTA PERUSTETTAVAAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN

Päätettiin kysyä Keijo Taskista hallituksen lisäksi.

 1. KYLÄSUUNNITELMA

Päätettiin esittää laadittua kyläsuunnitelmaa syyskokoukselle.

 1. KYLÄYHDISTYKSEN PIKKUJOULUT

Päätettiin järjestää yhteiset pikkujoulut Ylläsjärven kyläyhdistyksen kanssa Ylläsjärven puolella. Ruokailua tuetaan siten että omakustannushinnaksi jää aikuiselle 20 € ja lapsilta 10 €. Kyläyhdistys järjestää linja-autokyydin meno-paluu.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.04

Puheenjohtaja ____________________         Sihteeri________________

                       Vesa Pantsar                                       Heli Kaulanen

Pöytäkirjan tarkastajat _____________________        ____________________

                  Jaana Kurkkio                                  Sirpa Kuru

=============================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika              24.11.2010 Klo 18.00

Paikka          Äkäslompolo, Lemmenlaaksontie 10

Läsnä:          Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Heli Kaulanen, Jaana Kurkkio

 

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

   Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 18.10.

   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 2. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

     Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru

 

3. TYÖJÄRJESTYS

    Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

4. UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

    Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin 66 uutta jäsentä. (Jäsenlista paperisen pöytäkirjan liitteenä).

 

5. YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN VALMISTELU

    Päätettiin ajankohdaksi 11.12.2010 klo 15.00. Laadittiin esityslista, toimintasuunnitelma vuodelle 2011 ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2011.

    Kokouksen jälkeen esitetään Kuu paistaa heliästi elokuva.

 

6. ÄKÄSLOMPOLO.FI SIVUT

    Kannatusjäsenmaksu tiedote jaetaan yrityksille sähköpostilla.

 

7. KYLÄSUUNNITELMA

    Kysytään voiko Laakson Anna alkaa kokoamaan kyläkyselyn koostetta.

 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45

 

Puheenjohtaja ____________________         Sihteeri________________

                           Vesa Pantsar                                             Heli Kaulanen

 Pöytäkirjan tarkastajat _____________________        ____________________

                      Jaana Kurkkio                                       Sirpa Kuru

================================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS

 HALLITUKSEN KOKOUS

 Aika              2.8.2010 Klo 18.00

Paikka          Äkäslompolo, Sirpa Kurun talo

Läsnä:          Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Heli Kaulanen, Jaana Kurkkio, Juha-Pekka Kuusimäki ja Markus Rask

 

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 18.00

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru

3. TYÖJÄRJESTYS

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4. UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin 31 uutta jäsentä. 

5. POSTINJÄTTÖLAATIKKO

Päätettiin esittää jättölaatikonpaikaksi Lehtokaltiontien postilaatikkorivistöä.

6. KYLÄJUHLAT 2010

Päätettiin ajankohdaksi pe 27.8.2010 klo 17.00 alkaen. Pyydetään tarjousta valmiista paketista ravintoloista ja pitopalveluista. Ruokailusta peritään maksu 10 € aikuisilta /yli 13 vuotiailta. Kyläjuhlien yhteydessä heitetään 3. siepakanheiton mestaruuskisat. Palkinnoiksi hankitaan Äkäslompolo-tuotteita ja mitalit.

7. ÄKÄSLOMPOLO.FI -SIVUT

Päätettiin, että sivujen ylläpitoa rahoitetaan tulevaisuudessa yritysten maksamilla kannatusjäsenmaksuilla, jota vastaan saa oman linkin kyläyhdistyksen sivuille.

8. KYLÄSUUNNITELMA JA KYLÄKYSELY

Kyselylomaketta fiksataan vielä hieman ja sen jälkeen lomake jaetaan 20.8.2010 mennessä postilaatikoihin ja lisäksi kyläjuhlassa. Sähköpostilla kysely jaetaan alueen yhdistyksille. Täytetyt kyselyt voi palauttaa kyläyhdistyksen ilmoitustaululla olevaan postilaatikkoon tai sähköpostilla tai postitse syyskuun loppuun mennessä. Asiasta tiedotetaan lehtijuttujen avulla.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Puheenjohtaja ____________________         Sihteeri________________

                           Vesa Pantsar                                             Heli Kaulanen 

Pöytäkirjan tarkastajat _____________________        ____________________

                      Jaana Kurkkio                                       Sirpa Kuru

=========================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2009

 Aika              04.11.2009 Klo 17.45

Paikka          Äkäslompolo, Lemmenlaaksontie 10

Läsnä:          Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Heli Kaulanen, Jaana Kurkkio, Sirpa Laakso,

Juha-Pekka Kuusimäki

 1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 17.45

                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 1. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru

 1. TYÖJÄRJESTYS

                Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 1. UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin seuraavat henkilöt:

Harjunpää Pentti ja Hannele

Kurkkio Markku

Niskakoski Kaija ja Kalervo

Äkäslompolo Tarja, Pekka, Valtteri ja Lotta

Tyyskä Sonja, Salama ja Saska

 1. SYYSKOKOUKSEN VALMISTELU

Laadittiin esityslista syyskokoukselle. Arvottiin erovuoroiset hallituksen

jäsenet. Erovuorossa Juha-Pekka Kuusimäki, Olli Suvilampi ja Jaana Kurkkio

Laadittiin esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2010

Laadittiin tulo-ja menoarvio vuodelle 2010

Päätettiin kutsua kylän kunnanvaltuutetut syyskokoukseen.

6. KYLÄYHDISTYKSEN PIKKUJOULUN JÄRJESTÄMINEN

Päätettiin kysyä tarjous Äkässolmusta. Ajankohdaksi päätettiin 20.11.2009

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Puheenjohtaja ____________________         Sihteeri________________

                           Vesa Pantsar                                             Heli Kaulanen

Pöytäkirjan tarkastajat _____________________        ____________________

                      Jaana Kurkkio                                       Sirpa Kuru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS

 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2009

 Aika              19.05.2009 Klo 18.30

Paikka          Äkäslompolo, Sirpa Kurun talo

Läsnä:          Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Heli Kaulanen, Jaana Kurkkio

 1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 18.30

                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 1. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru

 1. TYÖJÄRJESTYS

                Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 1. UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin seuraavat henkilöt:

Kaulanen Vesa-Pekka, Marja,Leo,Sanna ja Laura

Markus Rask ja Minna Poikonen

Kaulanen Juha ja Perälä Raili

Kuusimäki Katja, Juha-Pekka ja Santtu

Martta Myller ja Timo Taitto

Kurki Maikki, Sini, Vili ja Risto Joensuu

Koli Outi, Elias, Aleksis, Topias ja Rainer Mällinen

Matti Ponki

Hankivuo Marja-Leena + P

 1. KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELU

Laadittiin esityslista kevätkokoukselle.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

 

Puheenjohtaja ____________________         Sihteeri________________

                           Vesa Pantsar                                             Heli Kaulanen

Pöytäkirjan tarkastajat _____________________        ____________________

                      Jaana Kurkkio                                       Sirpa Kuru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS

 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009

 Aika              19.02.2009 Klo 18.00

Paikka          Äkäslompolo, Sirpa Kurun talo

Läsnä:          Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Heli Kaulanen, Sirpa Laakso, Jaana Kurkkio

 1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 18.00

                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 1. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru

 1. TYÖJÄRJESTYS

                Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 1. UUSIEN JÄSENIEN HYVÄKSYMINEN

                Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin seuraavat henkilöt:

Kurkkio Jaana, Pasi, Vertti, Eelis ja Aleksi

Nilivaara Mari

Kaulanen Ahti ja Eila

Pantsar Vesa, Virpi, Aleksi, Olivia

Hietaniemi Pekka ja Pirkko

Kaulanen Heli, Avelin Juho ja Joonas

Ollila Helena, Kauko ja Salla

Viuhkola Reijo, Falin Helena

Karinen Joanna, Timo, Taika ja Oula

Laitinen Anne ja Ylänkö Seppo

Lipponen Seija

Kuru Sirpa ja Ranki Esko

Laakso Sirpa ja Unto

Kenttälä Jari ja Vilma, Uuttu-Kenttälä Satu

Ylimys Satu ja Lauri

Kinani Karim

Kuusisto Anu

Kaulanen Lea, Antikainen Juha ja Vertti

Komulainen Reino ja Merja

Kannisto Petra, Mäki Ilkka ja Kauri

Uuttu Kirsti ja Kalervo

Kurkkio Ulla

Välitalo Päivi, Valtteri ja Pietari Kaulanen Heikki

Kangosjärvi Tuomo

Suvilampi Olli, Sirpa ja Veera

Vapa Eero, Matti, Olli, Ville, Pekka ja Alaraasakka Leena

Äkäslompolo Kirsi, Alatalo Arto ja Heimo

Myller Martta ja Taitto Timo

Vikeväinen Airi

Alatalo Jarmo, Hilkka, Tanja ja Teea

Friman-Jatkola Katja, Jatkola Mika, Niko ja Eetu

Haavisto Marja, Teemu ja Niklas

Friman Tuula ja Jukka

Kostet Pirjo

Kannatusjäsenmaksun ovat maksaneet Holopainen Ritva ja Markku

Yrityksen kannatusjäsenmaksun ovat maksaneet: Snow Fun Safaris Lapland oy, Ylläksen loma oy ja Santa Claus Media Oy

 

 1. ALOITE KOLARIN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE

Keskusteltiin aloitteen sisällöstä. Päätettiin että puheenjohtaja laatii aloitteen.

 1. KIRJE KELKKAVUOKRAAMOILLE, HOTELLEILLE JA SAFARIYRITYKSILLE YLLÄKSEN ALUEELLA

Laadittiin lempeä sävyinen kirje Ylläksen alueen yrityksille jossa toivottiin jakamaan informaatiota kelkan vuokraajille ja omalla kelkalla liikkuville, että kevyenliikenteen väylillä ei saa ajaa moottorikelkoilla.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40

 Puheenjohtaja ____________________         Sihteeri________________

                           Vesa Pantsar                                             Heli Kaulanen

 Pöytäkirjan tarkastajat _____________________        ____________________

                      Jaana Kurkkio                                       Sirpa Kuru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS          PÖYTÄKIRJA

 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMIS- JA 1.KOKOUS

 Aika: 7.10.2008

Paikka: Äkäslompolo, Lyhty Kahvila

Läsnä: Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Heli Kaulanen, Jaana Kurkkio ja Sirpa Laakso

 

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

           Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo       18.25.

           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 2. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

           Sihteeriksi valittiin Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru.

 3. TYÖJÄRJESTYS

           Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 4. YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

           Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Sirpa Kuru.

 5. YHDISTYKSEN SIHTEERIN JA RAHASTONHOITAJAN VALINTA 

           Yhdistyksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin/         kutsuttiin Heli Kaulanen.

 6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ÿ  Yhdistyksen rekisteröiminen annetaan puheenjohtaja Vesa Pantsarin tehtäväksi.

 Ÿ  Sihteeri avaa yhdistykselle pankkitilin ja tekee sopimuksen nettipankkin käytöstä. Tilinkäyttöoikeus päätettiin antaa kyläyhdistyksen puheenjohtajalle (tällä hetkellä Vesa Pantsar), varapuheenjohtajalle (tällä hetkellä Sirpa Kuru) ja sihteerille (tällä hetkellä Heli Kaulanen). Sihteeri tekee päätöksestä pöytäkirjanotteen ja toimittaa sen pankille.

 Ÿ  Sihteeri kirjoittaa Kolarin kunnanhallitukselle vapaamuotoisen 3500 €:n avustusanomuksen kyläyhdistyksen toiminnan käynnistämiseen.

 Ÿ  Vaalipaneelin toteuttamiseksi Sirpa Kuru ja Jaana Kurkkio hoitavat käytännön järjestelyt. Sihteeri kirjoittaa kutsun.

 7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

 Pöytäkirjan vakuudeksi

 Puheenjohtaja ______________________  Sihteeri __________________

                        Vesa Pantsar                     Heli Kaulanen

 Pöytäkirjan tarkastajat _____________________    ____________________

                        Jaana Kurkkio            Sirpa Kuru