Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja esitetyt toiveet

 

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

23.5.2012

TOIMIHENKILÖT JA TAPAHTUMAT V. 2011

Yhdistyksen puheenjohtaja:              Vesa Pantsar

Yhdistyksen sihteeri:                        Heli Kaulanen

Yhdistyksen hallitus:                    Sirpa Kuru (varapuheenjohtaja), Jaana Kurkkio, Heli Kaulanen, Sirpa Laakso, Markus Rask, Juha-Pekka Kuusimäki 18.11.2011 saakka ja 18.11.2011 alkaen Kimmo Kaulanen ja Pentti Harjunpää. 

Tilintarkastajat: Airi Vikeväinen ja Johanna Ristimella. Varalla Hilkka Alatalo ja Päivi Välitalo.

Jäsenistö: 1.1.2011. 185 henkeä ja 31.12.2011 yht. 200 jäsenmaksun maksanutta henkilöä.

Kannatusjäsenet: Yrityksen kannatusjäsenmaksun vuodelle 2011 on maksanut 14 yritystä ja yksi yhdistys.

Edustukset: Kyläliikuntailtoihin (3) ja kyläliikuntasuunnitelman tekoon osallistui Juha Kaulanen ja Vesa Pantsar. Keijo Taskinen valittiin kyläyhdistyksen edustajaksi Metsähallituksen perustanmaan toimintaryhmään koskien tulevia metsänhakkuita Ylläksen alueella. Reijo Viuhkola ja Orvokki Tapojärvi nimettiin Äkäslompolo kirjan asiantarkastajiksi.

Hallitustoiminta

Hallitus kokoontui vuoden aikana sekä virallisiin kokouksiin, että ns. epävirallisiin palavereihin. Hyvin monesti asioita hoidettiin myös puhelimen tai sähköpostiviestien avulla.

Hallitus osallistui vuoden aikana Hannukaisen rautakaivoshankkeen eri pienryhmiin.

25.4.2011 annettiin mielipide / lausunto kaivoshankkeen YVA-ohjelmaan.

28.1.2011 puheenjohtaja osallistui Voimistuvat Kylät, Uusia tuulia Tunturi-lappiin seminaariin Levillä.

8.3.2011 tehtiin anomus kuntaan nuorisotilan saamiseksi Äkäslompoloon.

17.6.2011 tehtiin aloite kuntaan yleisen uimarannan saamiseksi. 

Viikoilla 33–34 jaettiin jäsentiedote.

15.–16.10 2011 Heli Kaulanen ja Jaana Kurkkio osallistuivat Lapin kylätoimintapäiville, jotka järjestettiin Saariselällä.

17.10.2011 sorvattiin kyläsuunnitelmaa lopulliseen asuunsa.

10.11. Dilacom hankkeen edustajat Mikko Jokinen ja Elina Hakala haastattelivat hallitusta tulevan asukaskyselyn laadinnan pohjaksi. Myöhemmin hallituksen jäseniä haastateltiin vielä yksittäinkin.

Tilaisuudet ja tapahtumat

10.1. Porinailta Kuerkartanossa, osallistui 17 henkeä

18.1. Kunnanhallituksen tapaaminen ja keskustelutilaisuus, osallistui n 20–30 henkeä.

20.1. Lappi.fi sivuille esittely Äkäslompolon kylästä.

27.1. Kyläkyselyn vastausten tiivistelmä julkaistiin.

12.5. Kyläliikuntasuunnitelma valmistui.

13.5. Roskankeruutalkoot Äkäslompolon tienvarsista

11.6. Leikkivälineiden pystytystalkoot yhdessä Ylläksen rakentajien kanssa.

24.6. Juhannustansseissa kanttiini ja arpajaiset

25.6. Oivat kyläkisat, joukkue: Pasi Kurkkio, Kimmo Kaulanen, Vesa Pantsar ja Anne Ristimella. Tällä kertaa ei voitettu.

30.6. Laadittiin ilmoitus ja jaettiin tietoa kunnan raivausryhmän tulosta Äkäslompoloon.

13.7. Ylläksen retkiviikkojen ohjelmaan liittyen järjestettiin roskienkeruuretki Kesänkijärven ulkoilureittien varrella yhdessä Metsähallituksen / Kellokkaan kanssa.

12.10. Metsähallitus esitteli Kukaslompolovaaran hakkuita.

2.11. Maastokatselmus Kukaslompolovaaran hakkuista. Hakkuu alueita pienennettiin merkittävästi katselmuksen johdosta.

10.11. Luoteis-Lappi lehdessä juttu katselmuksesta.

10.12. Yhteiset pikkujoulut Ylläsjärven kyläyhdistyksen kanssa Ylläsjärven Tunturihotelissa. Äkäslompolosta osallistui 80 henkeä. Tilaisuuteen oli kyläyhdistyksen järjestämä linja-autokuljetus. Paikan päällä arpajaiset sekä joulupukki.

Aloitteet ja lausunnot

25.10.2010 tehtyyn aloitteeseen Kolarin kunnalle, jossa oli neljä kohtaa: 1.Helukantien ja Sannanrannantien kevyenliikenteenväylät, 2.vanhojen kaavateiden kunnostaminen, 3. leikkipuisto / -kenttä ja 4. bussipysäkkien odotuskopit, saatiin väliaikakatsaus: Kaavateitä ja bussipysäkkejä koskeva osa on lähetetty tekniseen toimeen valmisteltavaksi. Vuonna 2011 ei kaavateiden päällystyksiä lainkaan.

8.3.2011 tehtyyn anomukseen nuorisotilan saamiseksi Äkäslompoloon saatiin:

5.5.2011 kunnan vastaus. Sivistyslautakunta merkitsi kirjeen tiedoksi ja totesi, että nuorisotoimi pitää kokeiluluontoisesti nuorisoiltoja syksyllä 2011 Äkäslompolon koululla.

17.6.2011 tehty aloite yleisen uimarannan saamiseksi on kesken. Kunta ei ole vielä saanut hankittua kyseistä aluetta omistukseensa tai vuokralle.

Kokoukset

Yleiset:

Kevätkokous 3.6. Seitapirtillä.

Syyskokous 18.11. Navettagalleriassa. Kokouksessa hyväksyttiin kyläsuunnitelma.

Hallituksen kokoukset:

10.11 syyskokouksen valmistelu, uusien jäsenien hyväksyminen, kyläsuunnitelman esittäminen yleiselle kokoukselle.

18.11 järjestäytymiskokous syyskokouksen jälkeen.                

Muuta

Anottiin ja saatiin kylärahaa 1000 €. Kyläraha käytettiin mm. äkäslompolo.fi sivujen ylläpitoon. Kotisivuista kasvoi vuoden aikana entistä merkittävämpi tietolähde Äkäslompolon kylän historiasta ja sen taloista ja suvuista, tätä päivää unohtamatta.

Syyskokous hyväksyi kyläsuunnitelman vuosille 2012- 2017.                                         

Talous

Kyläyhdistys sai tuloina vuonna 2011 henkilöjäsenmaksuja 850 €, kannatusjäsenmaksuja 20 € sekä yritysten ja yhdistysten kannatusjäsenmaksuja 830 €.

Kunnalta saatiin kylärahaa 1000 €.

Tuloja oli myös pikkujouluista, juhannusaaton kanttiinista ja arpajaisista.

Kaikkiaan vuonna 2011 oli tuloja 5723 € (ennen kulujen maksua).

Kuluja vuonna 2011 oli 2769,62 €.

Tilikauden 2011 tulos oli 2953,38 € ylijäämäinen.

Yhdistyksen varallisuus 31.12.2011 oli 7147,70 € rahaa, 2 kaasugrilliä pulloineen sekä iso perkolaattorikeitin.

Hallituksen puolesta

Vesa Pantsar  Sirpa Kuru  Heli Kaulanen

==========================================

 

Äkäslompolon Kyläyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

 1.               Pyritään toteuttamaan säännöissä mainittuja tavoitteita ja toimia.

 2.               Vuosikokouksien järjestäminen.

 3.               Aktiivinen osallistuminen Hannukaisen rautakaivoshankkeen tilaisuuksiin.

 4.               Hallituksen päättämä muu toiminta.

 5.               Jäsenistön tekemien aloitteiden käsittely.

 6.               Kylärahan anominen Kolarin kunnalta (2000 €)

 7.               Siivoustalkoiden järjestäminen touko / kesäkuussa 2012.

 8.               Omien www. sivujen kehittäminen.

 9.               Yleisen uimaranta hankkeen eteenpäin vienti ja toteutus.

 10.             Kylätalo hankkeen suunnittelu.

 11.             Kulttuuriretki Rovaniemelle (Korundi, Pilke ja Arktikum)

===============================

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

 

1.              Pyritään toteuttamaan säännöissä mainittuja tavoitteita ja toimia.

2.              Vuosikokouksien järjestäminen.

3.              Kyläsuunnitelman laatiminen.

4.              Hallituksen päättämä muu toiminta.

5.              Jäsenistön tekemien aloitteiden käsittely

6.              Kylärahan anominen Kolarin kunnalta (1000 €)

7.              Siivoustalkoiden järjestäminen touko / kesäkuussa 2011.

8.              Omien www. sivujen kehittäminen.

================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

 26.05.2011

 TOIMIHENKILÖT JA TAPAHTUMAT V. 2010

 Yhdistyksen puheenjohtaja:               Vesa Pantsar

 Yhdistyksen sihteeri:                            Heli Kaulanen

 Yhdistyksen hallitus:                       Sirpa Kuru(varapuheenjohtaja), Jaana Kurkkio, Heli Kaulanen, Sirpa Laakso, Juha-Pekka Kuusimäki ja Markus Rask.

 Tilintarkastajat:                                 Airi Vikeväinen ja Johanna Ristimella. Varalla Hilkka Alatalo ja Päivi Välitalo

 Jäsenistö: 1.1.2010 yhteensä 131 henkeä ja 31.12.2010 185 jäsenmaksun maksanutta henkilöä.

Kannatusjäsenet:  Yrityksen kannatusjäsenmaksun vuodelle 2010–2011 on maksanut 13 yritystä ja yksi yhdistys. Lisäksi 6 perhettä on maksanut kannatusjäsenmaksun.

Edustukset:  Arkkitehtuuri kisan yhteyshenkilönä jatkoi Markku Kurkkio. Kisa päättyi 2010.

Hallitustoiminta

Hallitus kokoontui vuoden aikana sekä virallisiin kokouksiin, että ns. epävirallisiin palavereihin. Hyvin monesti asioita hoidettiin myös puhelimen tai sähköpostiviestien avulla.

18.2.2010 katsottiin ensimmäistä versiota tulevista nettisivuista. Kalervo Niskakoskelle annettiin linjaukset ja valtuutus jatkaa sivujen rakentamista. Äkäslompolo.fi sivut avattiin maaliskuun alussa ja ne saivat heti mukavan vastaanoton.

26.5 hallitus laati kirjeen kuntaan koulun urheilukentän heikosta kunnosta. Kentän kuntoon saatiinkin heti pientä parannusta uuden pinnan myötä.

18.6 hallitus kutsui KKTM ry:n toiminnanjohtaja Reija Viinasen käymään ja kertomaan Leader- toiminnasta ja hankkeista sekä niiden rahoituksesta. Tilaisuuteen osallistui myös asiasta kiinnostuneita kyläläisiä. Reijan vierailun seurauksena suoritettiin syksyn aikana kyläkysely. Kyläkyselyn pohjalta tullaan laatimaan kyläsuunnitelma.

Puheenjohtaja osallistui kutsuttuna jäsenenä Kolarin kunnan ympäristötyöryhmään.

Varapuheenjohtaja Sirpa Kuru osallistui toukokuussa Muoniossa oleille hyvinvointipäiville, jossa hän kertoi kylästämme ja kyläyhdistyksestä. Sirpa osallistui myös 11.10. Kylästä kylään tapahtuman tilaisuuteen Kellokkaassa.

Sihteeri Heli Kaulanen ja pj.Vesa Pantsar kävivät tapaamassa  kirkkonummelaista,Veikkolan kyläyhdistyksen hallitusta, joka oli vierailulla Kaulavaarassa. Tapaamisessa vaihdettiin ajatuksia ja kuultiin Veikkolalaisten toiminnasta.

11.7 laadittiin jäsentiedote ja se jaettiin postilaatikoihin. Samalla tiedotteen avulla tehostettiin jäsenmaksujen saamista.

Luoteis-Lappi lehti teki jutun Äkäslompolon kyläyhdistyksestä elokuussa. Osa hallituksesta antoi lehtijutussa ns. ”kasvonsa kyläyhdistykselle”.

Lokakuussa lähetettiin alueen yrityksille kirje jossa toivottiin niitä tukemaan yhdistystä kannatusjäsenmaksun maksamalla.

Vuoden aikana perustettiin myös talkoolaispankki.

 Tilaisuudet ja tapahtumat

 11.2. Porinailta Groopissa, Kuukkeli lehti teki juttua.

26.5. Roskankeruutalkoot Äkäslompolon tienvarsista

16.6. Roskankeruutalkoot Äkäslompolo järven ympäristöstä

25.6 Juhannustansseissa kanttiini ja arpajaiset

26.6. Oivat kyläkisat, joukkue: Pasi Kurkkio, Kimmo Kaulanen, Kauko Ollila ja Hilkka Alatalo. Ja tuloksena taas voitto!

27.8. Kyläjuhlat, osallistui 142 henkilöä. Samassa yhteydessä 3. Siepakan heitonmestaruuskisat sekä vuoden äkäslompololainen äänestys. Kyläläiset äänestivät vuoden äkäslompololaiseksi Keijo Taskisen.

13.8. Pieni kansani laulu ensi-iltaan osallistui noin 50 jäsentä.

30.10.-6.11. Kirpputori tapahtuma Jounin kauppakeskuksessa. Pöytävuokrien tulot (250 €) Sampo Kaulasen toiveesta osoitetaan hyväntekeväisyyteen.

3.9. Kino Ylläksessä Kulkuri ja Joutsen elokuva

26.11. Pikkujoulut Poro ravintolassa, osallistui 84 henkeä. Tilaisuudessa arpajaiset.

Aloitteet ja lausunnot

1.2 saatiin ”vastaus” 2009 annettuun lausuntoon koskien Ristimellan ranta-asemakaavan muutosta. Kaava oli uudelleen nähtävillä ja siihen oli säilytettynä nyt vanha Stenan reitti, joka alkuperäisessä kaavamuutoksessa oli ollut poistettuna. Kyläyhdistyksellä ei ollut enää lausuttavaa tähän kaavaan, koska Stenan reitti säilyi kaavassa.

4.2. annettiin lausunto Helukan alueen teiden katusuunnitelmasta. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota puuttuvaan kevyenliikenteenväylään.

Kyläyhdistys jatkoi vuonna 2009 tekemänsä aloitteen saamista päätökseen, koskien Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien viikonlopun jakelualueen laajentamista Hekukan asuntoalueelle. Jakelualue laajeni lopulta 17.7.2010, mutta valitettavasti vain osaan Helukkaa. Samassa yhteydessä saatiin kuitenkin ns. virallinen jättölaatikko pohjoisosaan kylää, Lehtokaltiontielle. Näin viikonlopun lehden hakumatka saatiin kohtuulliseksi myös niille, joille se ei vielä omaan laatikkoon kopsahtanut.

Helukan asuntoalueen katuvalaistuksen toteuttamiseen otettiin myös kantaa. Asiassa saatiin muutos, ja valaistus toteutettiin nykyaikaisemmalla ja viihtyvyyttä parantavalla ratkaisu mallilla. Samalla saatiin uuden kaavatien sähköjohdot maahan.

Helukan asuntoalueelle haluttiin aluenopeusrajoitus. Se aloite hoidettiin kunnanvaltuutettu Seija Järvirovan kautta suoraan lautakuntaan.

25.10 tehtiin aloite Kolarin kunnalle. Aloitteessa oli neljä kohtaa. 1.Helukantien ja Sannanrannantien kevyenliikenteenväylät, 2.vanhojen kaavateiden kunnostaminen, 3. leikkipuisto / -kenttä ja 4. bussipysäkkien odotuskopit. Vastauskin saatiin jo 22.11. Leikkipuisto aloite käsitellään 2011 talousarvion yhteydessä ja kaavateitä ja bussipysäkkejä koskeva aloite lähetettiin teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokoukset

Yleiset:

Kevätkokous 30.5. Navettagalleriassa. Kokouksen jälkeen Nina Forsell esitteli Ylläksen matkailuyhdistystä ja keskusteltiin yhteistyön mahdollisuuksista.

Syyskokous 11.12. Seitapirtillä. Kokouksen lopuksi katsottiin Kuu paistaa heliästi elokuva.

Hallituksen kokoukset:

03.02 Porinailtaan valmistautuminen, jäsenmaksujen kerääminen, uusien jäsenten hyväksyminen.

2.8 Kyläjuhlien valmistelu, uusien jäsenien hyväksyminen.

24.11 syyskokouksen valmistelu, uusien jäsenien hyväksyminen, kyläsuunnitelman eteneminen.

11.12 järjestäytymiskokous syyskokouksen jälkeen.

Muuuta

Anottiin ja saatiin kylärahaa 1000 €. Kyläraha käytettiin äkäslompolo.fi sivujen perustamiskuluihin. Kotisivuista kasvoi vuoden aikana merkittävä tietolähde Äkäslompolon kylän historiasta ja sen taloista ja suvuista, tätä päivää unohtamatta.

Yhdistykselle ostettiin iso perkulaattori-kahvinkeitin, jota vuokrataan myös jäsenille 15 €:n hintaan.

Lappi.fi sivuille saatiin laadittua pieni esittely Äkäslompolon kylästä.

 Vuoden 2010 aikana syntyneille lapsille luovutettiin pienet kuksat.

Talous

Kyläyhdistys sai tuloina vuonna 2010 henkilöjäsenmaksuja 770 €, kannatusjäsenmaksuja 90 € sekä yritysten ja yhdistysten kannatusjäsenmaksuja 700 €.

Kunnalta saatiin kylärahaa 1000 €.

Tuloja oli myös pikkujouluista, juhannusaaton kanttiinista ja arpajaisista.

Kaikkiaan vuonna 2010 oli tuloja 6861 € (ennen kulujen maksua).

Kuluja vuonna 2010 oli 5340,91 € sisältäen mm. äkäslompolo.fi –sivujen perustamis-, kehittämis- ja ylläpitokuluja, kyläjuhlien palkinto- ja järjestämiskuluja,perkulaattorin sekä pankkikuluja.

Tilikauden 2010 tulos oli 1520,09 € ylijäämäinen.

Yhdistyksen varallisuus oli 31.12.2010. 4386,32 € rahaa, (sisältää hyväntekeväisyyteen suunnatun 250 € summan), 2 kaasugrilliä pulloineen sekä iso perkulaattorikeitin.

Hallituksen puolesta

Vesa Pantsar                                         Sirpa Kuru                                              Heli Kaulanen

===============================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

 95970 Äkäslompolo                                                   19.05.2010

TOIMIHENKILÖT JA TAPAHTUMAT V. 2009

Yhdistyksen puheenjohtaja:               Vesa Pantsar

Yhdistyksen sihteeri:                            Heli Kaulanen

Yhdistyksen hallitus: Sirpa Kuru (varapuheenjohtaja), Jaana Kurkkio, Heli Kaulanen, Sirpa Laakso, Juha-Pekka Kuusimäki ja Olli Suvilampi 16.11.2009 asti. 16.11.2009 alkaen Markus Rask.

Tilintarkastajat: Airi Vikeväinen ja Johanna Ristimella. Varalla Hilkka Alatalo ja Päivi Välitalo

Jäsenistö: 31.12.2009 jäseniä oli 131 henkeä.

Uudet jäsenet: Uusia jäseniä vuoden 2009 aikana 57.

Kannatusjäsenet: Holopainen Ritva ja Markku. Yrityksen kannatusjäsenmaksun vuodelle 2009 ovat maksaneet: Snow Fun Safaris Lapland oy, Ylläksen Loma oy,  Santa Claus Media Oy, Ylläksen Yöpuu ja Medi-Ylläs.

Kokoukset ja edustukset:

Kevätkokous pidettiin 24.5.2009.Kokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden tilit ja toimintakertomus, jotka hyväksyttiin ja vahvistettiin. Samalla tehtiin myös päätös liittymisestä kyläyhdistysten kattojärjestöön, Suomen ja Lapin kylätoiminta ry:n. Samassa kokouksessa päätettiin tehdä aloite postinjakelun parantamiseksi ja koirapuiston saamiseksi Äkäslompoloon.

Syyskokouksessa 16.11.2009 valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet.Erovuoroisista jatkoivat Jaana Kurkkio ja Juha-Pekka Kuusimäki. Markus Rask valittiin uutena. Samalla vahvistettiin tulo ja menoarvio vuodelle 2010 ja laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Suurimpana asiana omien www. sivujen tekeminen.

Jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Kylärahaa päätettiin anoa 1000 €.

Hallituksen virallisia kokouksia 3 kpl. Muita kokoontumisia 4.

Kyläyhdistys edustajana Ylläksen kylien arkkitehtuurikisan ohjaustyöryhmässä jatkoi Markku Kurkkio.  Kuertunturin kelkka / ulkoilureitti linjauksen haku työryhmään osallistuivat Eero Vapa, Markku Kurkkio ja Reino Komulainen.

Aloitteet ja lausunnot:                    

19.2.2009 kirje alueen yrittäjille jalkakäytävillä tapahtuvan moottorikelkkailun hillitsemiseksi.

25.2.2009 aloite Kolarin kunnan Tekniselle lautakunnalle kevyenliikenteen ongelmien poistamiseksi Äkäslompolossa. Mm. jalkakäytävät ja niiden puuttuminen, liittymät ja moottorikelkkailu jalkakäytävällä sekä Helukan alueen katuvalaistus ja teiden päällystäminen.

26.5.2009 koirapuistoaloite.

13.7.2009 aloite lehtitaloille postinjakelun parantamiseksi Äkäslompolon ja koko Ylläksen alueella.

17.7.2009 lausunto ulkoilureittien virallistamiseen.

16.9.2009 kirjallinen mielipide Ristimellan kaavamuutokseen. (ns.Stenan reitin pysyttäminen kaavassa).

Tapahtumat:                                                                                     

Porinailta Navettagalleriassa 20.1.2009.

Kyläyhdistys järjesti roskankeruutalkoot 13.5.2009. Talkoolaisia oli kiitettävästi ja niinpä homma sujui näppärästi. Talkoiden päätteeksi juotiin Onervan tarjoamat talkookahvit Nettikahvila Villapakassa.

Juhannusaattona osallistuttiin Äkäslompolojärven rannassa olleiden juhannustanssien järjestämiseen.  Kyläyhdistys myi kahvia ja makkaraa toimintansa rahoittamiseksi. Tässä yhteydessä kyläyhdistys sai käyttöönsä lahjoituksena kaksi kaasugrilliä Onerva Uusitalolta sekä Hilkka ja Jarmo Alatalolta.

Äkäslompolon kyläyhdistyksen joukkue Jaana ja Pasi Kurkkio, Rainer Mällinen ja Vesa Pantsar osallistuivat Oiva Juhannus, älyvapaat kyläkisaan 20.6.2009 Jounin Kaupalla. Joukkue voitti kisan ja palkinnoksi saatiin omat kyläjuhlat.

Kyläjuhlat järjestettiin 28.8.2009 Riemuliiterissä. Paikalla oli jälleen yli sata juhlijaa. Juhlissa tarjottiin lämmintä ruokaa ja juotavaa. Aluksi heitettiin kilpaa siepakkaa. Palkintoina jaettiin Äkäslompolo-tuotteita ja mitalit. Lopuksi tanssittiin Kauno Kaulasen ja Intron tahdissa. Kyläjuhlissa kyläläiset äänestivät vuoden kyläläiseksi kauppias Sampo Kaulasen.

Kyläjuhlien  yhteydessä pidettyjen 2. Äkäslompolon Siepakanheiton mestaruuskisojen tulokset (3 parasta):

 

NAISET:

1. Tiina Mansikka-Ristimella                    14.15

2. Heidi Ryynänen                                                           13.31

3. Petra Kannisto                                                             13.20           

 

 MIEHET

1. Arto Alatalo                                                              19.99

2. Markus Rask                                                            19.70

3. Ville Vapa                                                                 19.20

NUORET 15-V (1994 syntyneet ja nuoremmat)

POJAT                                  Ei osallistujia

TYTÖT

1. Roosa Tolonen                                       9.24

NUORET ALLE 10V (1999 syntyneet ja nuoremmat)

 TYTÖT

1. Tuulia Rundgren                              8.28

2. Olivia Pantsar                                    6.37

 POJAT

1.  Veikko Pekkinen                               17.52

2. Aleksi Pantsar                                   15.35

3. Vertti Kurkkio                                     15.16

 LAPSET 5-V (2004 syntyneet ja nuoremmat)

 TYTÖT JA POJAT YHTEINEN SARJA

 

 1. Elias Koli                                            8.51

 2. Akseli Kurkkio                                   5.59

 3. Aava Mäki-Asiala                              5.40

  Yhteensä sarjoissa kilpaili 56 heittäjää.

 

12.10.2009 yhdistys järjesti tapaamisen Kolarin kunnanhallituksen kanssa Äkäslompolon koululla. Tilaisuudessa oli paikalla kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä parikymmentä kyläläistä. Tilaisuudessa keskusteltiin kaavoituksesta, ulkoilu- ja kelkkareiteistä sekä päiväkodista ja koulusta.

Kylän yhteistä pikkujoulua vietettiin lounasravintola Äkässolmussa 20.11.2009. Paikalla oli noin 90 kyläläistä. Kyläyhdistys järjesti tilaisuudessa arpajaiset.

Muuta:                                               

Yhdistys päätti anoa kunnalta kylärahaa 1000 € omien Internet-sivujen tekemiseen. Sivujen teko aloitettiin saman tien. Domain äkäslompolo.fi varattiin jo heinäkuussa 09 tulevaisuutta varten. Sivujen teosta vastasi hallituksen linjauksessa Kalervo Niskakoski.

Kyläyhdistys päätti muistaa vuonna 2009 syntyneitä lapsia pikku kuksilla, jotka ostettiin marraskuussa 2009.

Talous:                                              

Kyläyhdistys sai tuloina jäsenmaksuja 205,00 €.

Kunnalta saatiin edellisenä vuonna anottu kylärahaa 2000 € toiminnan käynnistämiseen. Tuloja oli myös pikkujouluista, arpajaisista ja juhannusaaton kanttiinista. Kaikkiaan vuonna 2009 oli tuloja 4480.47 €.

Kuluja vuonna 2009 2151.88 € sisältäen mm. domain maksun, pikkujouluruokailut sekä useita tarvikemaksuja.

Tilikauden 2009 tulos oli 2328.59 € ylijäämäinen.

Yhdistyksen varallisuus oli 31.12.2009 2586,23 € rahaa sekä 2 kaasugrilliä pulloineen.

Hallituksen puolesta

Vesa Pantsar                                         Sirpa Kuru                                              Heli Kaulanen                

====================================

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

 

1.              Pyritään toteuttamaan säännöissä mainittuja tavoitteita ja toimia.

2.              Vuosikokouksien järjestäminen.

3.              Hallituksen päättämä muu toiminta

4.              Jäsenistön tekemien aloitteiden käsittely

5.              Omat www. sivut

6.              Kylärahan anominen Kolarin kunnalta  (1000 €)

======================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY

 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

 95970 Äkäslompolo                                                   19.02.2009

 TOIMIHENKILÖT JA TAPAHTUMAT V. 2008

 Yhdistyksen puheenjohtaja:               Vesa Pantsar

 Yhdistyksen sihteeri:                            Heli Kaulanen

 Yhdistyksen hallitus:                            Sirpa Kuru (varapuheenjohtaja), Jaana Kurkkio, Heli Kaulanen, Sirpa Laakso, Juha-Pekka Kuusimäki ja Olli Suvilampi.

 Tilintarkastajat:                                 Airi Vikeväinen ja Johanna Ristimella. Varalla Hilkka Alatalo ja Päivi Välitalo

 Jäsenistö:                                                                     31.12.2008 jäseniä oli 74 henkeä.

 Uudet jäsenet:                                                             Kaikki jäsenet uusia

 Kokoukset ja edustukset:               Perustamiskokous / tilaisuus 29.9.2008 Seitapirtillä jossa perustettiin Äkäslompolon kyläyhdistys ja hyväksyttiin sille säännöt. Paikalla oli 37 ja perustamiskirjan allekirjoitti 22 henkilöä.

Syyskokous Lyhty kahvilassa 7.10.2008: läsnä15 henkeä. Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja uusi hallitus sekä laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009.

 Hallituksen virallisia kokouksia 1 kpl. Muita kokoontumisia 3.

 Kyläyhdistys nimesi edustajakseen Ylläksen kylien arkkitehtuurikisan ohjaustyöryhmään Markku Kurkkion.

Tapahtumat:                                     Perustamistilaisuuden yhteydessä pidettiin 1. Äkäslompolon Siepakanheiton mestaruuskisat. Voittajiksi selvisivät:

 NAISET

  1. Jaana Kurkkio             15.11

  2. Maria Haavisto             14.35

  3. Lea Kaulanen              14.14

 MIEHET

 1. Vesa Pantsar               22.57

 2. Olli Suvilampi              21.31

3. Pasi Kurkkio                 19.97

LAPSET ALLE 10-V

TYTÖT

1. Olivia Pantsar                   9.22

POJAT

1. Pekka Vapa                        15.42

2. Vertti Kurkkio                     14.28

3. Aleksi Pantsar                   14.26

Yhdistys järjesti vaalipaneelin 17.10.2008 Äkäslompolon liikuntahallilla johon oli kutsuttu kyläläisten tentattavaksi kaikki kunnallisvaaleissa Äkäslompolosta ehdokkaana olleet. Tuloksena oli että kaikki ehdokkaat tulivat valituiksi valtuustoon.

 Kylän yhteistä pikkujoulua vietettiin Pipolassa 13.11.2009. Paikalla oli yli sata kyläläistä.

Tilaisuuden yhteydessä luovutettiin Pipolle ”ääniharava” muistoksi saavuttamastaan menestyksestä kunnallisvaaleissa.

 Kyläyhdistys osallistui yhdellä joukkueella Alamäkipotkukelkkailun SM-kisoihin 22.11.2008. Joukkueeseen kuuluivat Vesa Pantsar, Disa Vilpponen ja Anita Silenius.

 Muuta:                                                Yhdistys anoi kunnalta 27.10.2008 kylärahaa 3500 € toimintansa käynnistämiseen.

Kyläyhdistys teki perusilmoituksen Patentti-Rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 6.11.2008 rekisteröitymistä varten.

Talous:                                               Kyläyhdistys sai tuloina jäsenmaksuja  440,00 €

 Kuluja oli rekisteröinti hakemuksen maksuna 60,00 €, ääniharavan muistaminen 35,20 €, ilmoitustaulu 75,40 € ja pankin palvelumaksuja 11,76 €. Menoja oli yhteensä 182,36 €.

Tilikauden 2008 tulos oli 257,64 € ylijäämäinen.

 Hallituksen puolesta

 Vesa Pantsar                   Sirpa Kuru                        Jaana Kurkkio                  Heli Kaulanen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MITÄ HALUAISIT KYLÄYHDISTYKSEN TEKEVÄN JA MITÄ ASIOITA HOITAVAN?

 Vuoden 2008 kokouksen tuloksia:

Ÿ  Peruspalvelujen ylläpito ja kehitys, laadun varmistus (sisältää lasten, nuorten ja senioreiden asiat; mm. nuorisotalo, liikuntatilat, päivähoito, lasten leikkipaikat, vuokra-asuntoasian, vanhusten huomioinnin) 25 vastausta

Ÿ   Kyläläisten viihtyvyys, me-hengen luominen, tapahtumien, kurssien järjestäminen, retket, kyläiltojen järjestäminen ym. 20 vastausta

Ÿ  Kylän siisteys, viihtyvyys, ympäristö, luonto, Helukan alueelle katuvalot ym, katokset pysäkeille, kylän kokonaisvaltainen kehityssuunnitelma ym. 12 vastausta

Ÿ  Yhteys kuntaan kylän yhteisissä asioissa, kaavoitus kyläläisiä huomioiden, opettajatilanne 7 vastausta

Ÿ  Muita asioita: oma ilmoitustaulu, uusille asukkaille kylätietoutta