Kyläyhdistyksen vuosikokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja

Uusin aineisto puuttuu.

//////////////////////////////////////////

KOKOUSKUTSU

Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Bar & Cafe Roudassa keskiviikkona 28.05.2014 klo 18.00, heti tienvarsien siivoustalkoiden jälkeen (alkaa klo 16.00).

Kokouksen esityslista:

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Muut asiat

*Uimaranta
*Järvi; toimenpiteet Äkäslompolo(järve)n kohentamiseksi
*Helukan leikkipuisto
*Kyläkuva; järvi- ja tunturinäkymien avaaminen
*Ävpk:n tilanne
*Mahdolliset muut asiat

Tervetuloa kokoukseen!

Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n hallitus

 ===================

 ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS

Aika: 29.9.2013 klo 18

Paikka: Äkäslompolo, Riemuliiteri

Läsnä: Maija Astikainen, Juha Antikainen, Eija Anttila, Marko Haapapuro, Pentti Harjunpää, Kati Hursti, Heli Kaulanen (klo 19.10 lähtien), Juha Kaulanen, Lea Kaulanen, Kimmo Kaulanen, Jaana Kurkkio, Markku Kurkkio, Pasi Kurkkio, Sirpa Kuru, Kalervo Niskakoski, Pirkko Ojala, Seppo Ojala, Iisko Palojärvi, Vesa Pantsar, Virpi Pantsar, Olivia Pantsar ja Raili Perälä.

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kati Hursti avasi kokouksen klo 18.00.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Hursti, sihteeriksi Jaana Kurkkio, pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Kalervo Niskakoski ja Virpi Pantsar.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kevätkokouksen aikana käsiteltäväksi esitetyt muut asiat listalle. Muilta osin hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

5§ Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2014 osallistujille ja se hyväksyttiin.

6§ Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2014

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2014 ja se hyväksyttiin.

7§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus päätettiin pitää vuonna 2014 ennallaan.

Erillistä liittymismaksua ei ole, jäsenmaksu on 5€/hlö tai 10€/perhe. Kannatusjäsenmaksu on 10€/hlö ja yritysjäsenmaksu min. 50€. Yritysjäsenmaksun maksaneet saavat halutessaan kyläyhdistyksen sivuilta linkin omille sivuilleen tai logon kyläyhdistyksen nettisivuille Palvelut -osioon. Jäsenmaksukertymää pyritään kasvattamaan jäsenhankintaa tehostamalla.

8§ Kyläyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten (4kpl) valinta. Erovuorossa ovat: Kimmo Kaulanen, Markus Rask, Jaana Kurkkio ja Pentti Harjunpää. Markus Rask ja Pentti Harjunpää ovat ilmoittaneet, etteivät halua jatkaa hallituksessa. Jaana Kurkkio ja Kimmo Kaulanen jatkavat hallituksessa. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jani Tirroniemi ja Pirkko Ojala. Muut hallituksen jäsenet ovat Heli Kaulanen, Vesa Pantsar (varapj) sekä Marjo Tapojärvi. Puheenjohtajana jatkaa toisen vuoden Kati Hursti.

Kyläyhdistyksen on myös mahdollista perustaa työryhmiä eri teemojen ympärille.

Kokouksessa syntyvien työryhmien koollekutsujat sovitaan kokouksen aikana.

9§ Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden valinta

Tilintarkastajina jatkavat Airi Vikeväinen ja Johanna Ristimella, varatilintarkastajina Hilkka Alatalo ja Päivi Välitalo.

10§ Hallituksen jäsenten kulukorvauksista ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin että tilintarkastajille ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenistä puheenjohtajalle ja sihteerille päätettiin myöntää kuitteja vastaan matkakulujen korvaus, sekä lisäksi kulukorvauksia 200 € kummallekin mm. toimisto- ja puhelinkulujen kattamiseen.

11§ Kyläyhdistyksen edustajien valinta muihin järjestöihin

Metsähallituksen yhteistoimintaryhmässä jatkavat edustajina Vesa Pantsar ja Keijo Taskinen. Vapepa:ssa edustajana kyläyhdistyksen puolesta toimii Jaana Kurkkio. Muihin tilaisuuksiin hallitus päättää ja pyytää tarvittaessa edustajan.

12§ Muut esille tulevat asiat:

Kimmo Kaulanen - Kuitua tunturiin esiselvityksen tilanne

Esiselvitys päättyy 30.9.Kimmo on KKTM: n palkkalistoilla kartoittanut valokuidusta kiinnostuneita talouksia Äkäslompolon alueella. Kartoituksen pohjalta voidaan lähteä pyytämään tarjouksia verkkosuunnitelman tekemisestä sekä miettimään eri vaihtoehtoja verkon rakentamiselle. Kimmo pitää kyläläiset ajan tasalla hankkeen etenemisestä jatkossakin.

Eija Anttila -Nuorten Palvelu ry / Ylläs

Eija kertoi Tunturikeskukset Lasten ja Nuorten silmin hankkeesta, joka on kolme vuotta kestävä verkostoitumishanke, jota RAY rahoittaa. Hankeparina ovat Ruka ja Ylläs. Konkreettisina toimenpiteinä tässä vaiheessa hanketta ovat: pulkkamäet Ylläsjärveen ja Äkäslompoloon, opastusta lyhyt elokuvien tekoon, Nenäpäivän tapahtumat 25.10 uudella frisbeegolfradalla ja salibandyotteluilla liikuntasalilla haasteiden merkeissä. Kesälle 2014 on suunnitteilla kansainvälinen työleiri.

Eija pitää kyläläiset ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

Uimarantahanke

Puheenjohtaja Kati Hursti esitteli KKTM ry:lle 27.9 jätetyn hankehakemuksen. Työryhmäksi valittiin: Hankkeen hallinnoinnista vastaavat yhteisesti Kati Hursti,

Heli Kaulanen ja Sanna Ylinampa. Kokouksessa läsnä olleista valittiin rakentamisasioita eteenpäin viemään: Juha Kaulanen, Vesa Pantsar, Iisko Palojärvi ja Juha Antikainen. Em. henkilöt vastaavat mm. talkooväen koolle kutsumisesta ja

käytännön järjestelyistä rakentamisen osalta. Kaikista talkootunneista, hankinnoista ym. pidetään tarkkaa kirjanpitoa ja niistä ilmoitetaan jo etukäteen hankkeen hallinnoinnista vastaaville henkilöille.

Järven pohjan tilanne koettiin tärkeäksi selvittää myös ja Juha Antikainen nimettiin paneutumaan asiaan.

Hankehakemus on käsittelyssä 10.10.

Liikuntapuisto, leikkipuisto; miten edetään

Vesa Pantsar esitteli mitä tähän mennessä on asian tiimoilta tehty.

Helukan leikkipuistoasiasta on aloite tehty jo aiemmin kuntaan. Aloitteen perään päätettiin kysellä. Helukan asuntoalueella Helukantien ja Helukanlenkin kulmassa on kunnalla leikkipuistoksi soveltuva tontti.

Aloitetta perustellaan uudelleen sekä vanhempien että lasten yhteisenä kokoontumis- ja tutustumispaikkana. Lasten leikkipaikalle on tarvetta; Helukalla asuu huomattava osa kylän lapsiperheistä.

Päätettiin pyytää sivistyslautakunnan äkäslompololaisia jäseniä Saara Koivistoa ja Heli Kaulasta esittelemään asiaa sivistyslautakunnassa. Tämän lisäksi lähestytään Helukan alueen lapsiperheitä, jotta he osallistuisivat aktiivisesti hankkeen eteenpäin viemiseen.

Lähiliikuntapuistoasiaa edelleen selvittämään perustettiin työryhmä, johon kuuluvat

Pirkko ja Seppo Ojala, Juha Kaulanen, Kimmo Kaulanen, Eija Anttila sekä mukaan pyydetään myös Keijo Taskinen. Ryhmä vastaa muiden kyläläisten aktivoimisesta asian ympärille.

Kylän järvien tilanne ja jatkosuunnitelma (roskakalojen tehokalastus, niitto)

Asian esitteli kyläyhdistyksen sihteeri Heli Kaulanen. Erilaisia kalastusmuotoja pohdittiin: avorysää, nuottaa ja katiskoja ja lisäksi järven niittoa Kolarin kunnan omistamilla niittokoneilla. Aluksi lähdetään liikkeelle Äkäslompolosta ja sen jälkeen resurssien mukaan jatketaan Pikku- ja Iso Kaupinjärvillä. Todettiin järvien tilan parantamisen vaativan paljon talkoita ja töitä.

Heli Kaulanen selvittää asiaa vielä lisää ELY:stä ja kunnasta; niittokoneen saanti kylään, kalojen hävittäminen oikeaoppisesti, lupa-asiat ym.

Työryhmäksi muodostui: Sirpa Kuru, Lea Kaulanen, Markku Kurkkio, Iisko Palojärvi ja Eija Anttila. Mukaan pyydetään kylän järvistä ja kalastuksesta paljon tietäviä kyläläisiä.

Röhkömukanmaan kaava

Heli Kaulanen kertoi, että tietää useiden kyläläisten huolena olevan, miten Kellokasta vastapäätä oleva kaava-alue toteutuessaan tulee näkymään kylään ja tielle sekä ulkoilureiteille. Mm. rakennusten korkeudet, koko ja sijainti. Työ on vielä kesken, mutta suunnitelmat tulevat esille ilmeisesti loppuvuodesta. Asiaa on kysynyt suunnittelusta vastaavalta SITO OY:n Jarmo Lokiolta Juha Kaulanen. Asiaa päätettiin tarkkailla ja ottaa käsittelyyn, kun se tulee ajankohtaiseksi.

Maija Astikainen - Riemuliiterin ja kylän yhdistysten yhteistyö

Uudet yrittäjät Maija Astikainen ja Iisko Palojärvi aloittavat 1.10.2013 viisivuotisen vuokralla olonsa Riemun tiloissa. He toivoivat yhteistyön virittelyä kylän yhdistysten ja yritysten kanssa avoimin mielin.

Riemulla ovat avajaiskahvitukset 2.11 kyläläisille. Toimintaa he aikovat uudistaa ainakin joulupuuron, lasten puuhamaan ja Tapanintanssien merkeissä. MLL:n kirpputorit ja Ylläksen Nousun hiihtokilpailut jatkuvat entiseen malliin.

Kylän historian tallentaminen

Asian esitteli Kalervo Niskakoski. Kartoitetaan keillä kaikilla ja missä kylän historiaa on, ja missä sitä voisi säilyttää. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin Kellokasta. Asia todettiin tärkeäksi kylälle ja päätettiin perustaa työryhmä selvittämään asiaa.

Kalervo Niskakoskea ja Markku Kurkkiota pyydettin vastuuhenkilöiksi. Keskusteltiin myös Äkäslompolon sukuseuran puheenjohtan Ahti Kaulasen pyytämistä mukaan. Kellokkaasta tiedustellaan sieltä mahdollisesti löytyvää materiaalia.

Pikkujoulut

Päätettiin ehdottaa Ylläsjärven kyläyhdistykselle pikkujoulujen ajankohdaksi 29.11.

Heli Kaulanen ottaa yhteyttä Ylläsjärven kyläyhdistyksen sihteeriin Soile Juusoon yhteisten juhlien järjestämiseksi. Päätettiin kyläläisiä informoida sytyttämään jouluvalot viimeistään talvikauden avajaisviikonloppuun (27.11. - 1.12) mennessä.

Keskusteltiin myös ison, yhteisen kylän joulukuusen laittamista näkyvälle paikalle. Päätettiin kysyä Ahti Kaulaselta Tanon talon pihapiiriä yhtenä vaihtoehtona. Sirpa Kuru tiedustelee asiaa.

Kuusen valojen sytyttämisen yhteyteen pyydetään Äkäslompolon koululaisia joulukulkueeseen ja laulamaan muutaman laulun. Kati Hursti keskustelee asiasta opettajien kanssa.

Tapahtuman ajankohta olisi Ylläksen talvikauden avajaisviikonlopun perjantai.

Ylläs Twilight 1.10.2013 - 14.2.2014

Puhuttiin valaistuksen merkityksestä kylälle. Mietittiin kuinka kylän kauniita kohteita voisi valaista Maisematietyylisesti ja korostaa niitä. Esimerkkeinä löytyi Tanon talo, Pekan pirtti ja joen pinnan valaiseminen sillalta. Asian suunnitteluun päätettiin perustaa työryhmä:

Lea Kaulanen, Pirkko ja Seppo Ojala aloittavat suunnittelun ja pyytävät lisää kyläläisiä mukaan.

Hannukaisen Kaivos

YVA on valmistunut lausuntokierrokselle ja 700 sivun raporttiin pitää antaa lausunto 25.11.mennessä. Lausunnon antamiseen ei ole kovin pitkä aika, joten päätettiin pitää asian tiimoilta Kylän porinailta 10.11.2013. Kellonaika ja paikka sovitaan lähempänä ajankohtaa. Lisäksi kysytään kyläläisten mielipiteitä sähköpostitse ja/tai kirjallisesti kylän palautelaatikkoon Jounin Kaupalle sekä muilla mahdollisilla tavoilla.

Työryhmäksi tämän asian ympärille sovittiin: Heli Kaulanen, Sirpa Kuru ja Vesa Pantsar. Keijo Taskista sekä muita kiinnostuneita kyläläisiä pyydetään mukaan ryhmään ja käytetään ulkopuolista asiantuntijuutta tarpeen mukaan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kati Hursti, puheenjohtaja Jaana Kurkkio, sihteeri

Pöytäkirja tarkastajat

Kalervo Niskakoski Virpi Pantsar

==================================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA

95970 ÄKÄSLOMPOLO

akaskyla@gmail.com

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS

Paikka: Äkäslompolo, Riemuliiteri

Aika: 29.9.2013 klo 17

Läsnä: Pentti Harjunpää,   Kati Hursti, Kimmo Kaulanen, Jaana Kurkkio, Markku Kurkkio, Sirpa Kuru (17.30 alkaen), Kalervo Niskakoski, Pirkko Ojala, Seppo Ojala, Olivia Pantsar, Virpi Pantsar, Maija Astikainen, Iisko Palojärvi.

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Kati Hursti avasi kokouksen klo 17.15.

2§ KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Hursti, sihteeriksi Jaana Kurkkio sekä pöytäkirjan ja ääntenlaskijoiksi Virpi Pantsar ja Kalervo Niskakoski.

3§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5§ ESITETÄÄN VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon sekä esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen 31.12.2012. Toimintakertomukseen tehtiin lisäys, että Reijo Viuhkola ja Orvokki Tapojärvi osallistuivat Äkäslompolo kirjan sisällön tarkastamiseen kyläyhdistyksen edustajina.

6§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

7§ MUUT ASIAT

- Puheenjohtaja esitti syyskokouksen muihin asioihin lisättäväksi Hannukaisen kaivoshankkeen, jonka YVA on tulossa kyläyhdistykselle lausuttavaksi.

-Pirkko Ojala esitti kylän jouluvalaistuksen esille ottamista.

8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kati Hursti, puheenjohtaja

Jaana Kurkkio, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kalervo Niskakoski Virpi Pantsar

==============================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY:n PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUS 2012

Aika: 04.06.2012

Paikka: Äkäslompolo, Äkäslompolon ala-asteen liikuntahalli

Liitteenä kokouksen esityslista ja läsnäololista ( ei netissä)

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 17.30.         

2§ KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

         Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pantsar, sihteeriksi Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi että tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Raili Perälä  ja   Juha Kaulanen.

3§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

           Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

           Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5§ ESITETÄÄN VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

           Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon sekä esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen 31.12.2011. Toimintakertomus hyväksyttiin ilman muutoksia.

6§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

           Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

7§ MUUT ASIAT

Ÿ  Äkäslompolojärven kasvuston niittäminen: ei toteudu vielä tänä kesänä koko järven osalta, koska lupaan tarvittavia suostumuksia ei ehditä kerätä. Kunta on kuitenkin ostamassa omaa niittokonetta. Omia rantoja voi mahdollisesti niittää halutessaan. Tulevaisuudessa tarvitaan talkooporukkaa niittoon mukaan. Kuntaa kehoitetaan olemaan yhteydessä myös Äkäslompolon osakaskuntaan.                                   

Ÿ  Kulttuuriretki Rovaniemelle järjestetään 6.7.2012. Päivän aikana tutustutaan Arktikumiin, Korundiin ja Pilkkeeseen. Illalla mennään katsomaan Konttisen kesäteatteriin Tuhkimoa. Kyläyhdistys kustantaa linja-auton ja pääsyliput. Kyläläisillä on mahdollisuus osallistua päivän ohjelmiin valintansa mukaan. 

Ÿ  Juhannusaaton kanttiini Jounin Kaupan rannassa: kanttiini on ollut tuottelias tapa saada yhdistykselle rahaa ja talkoilla päätettiin tänäkin vuonna kanttiini hoitaa, jos pyyntö tulee ja talkoolaisia löytyy. Kanttiinivastaavat Jaana Kurkkio ja Heli Kaulanen hoitavat järjestelyt kanttiinin osalta, kyselevät talkooväen ja tilaavat makkarat ym. Pystytetään paikalle telttakatos ja myyntipöydät.

Ÿ  Aluenopeusrajoituksen 40  km/h haku Helukan asuinalueelle: päätettiin tehdä aloite Kolarin kuntaan, että Helukan alueelle asetettaisiin 40km/h aluenopeusrajoitus. Perusteena yleinen turvallisuus, alueen runsas lapsimäärä ja kevyenliikenteenväylän puuttuminen alueelta. Keskustelussa pidettiin kuitenkin tärkeänä, että kevyenliikenteenväylän rakentaminen toteutettaisiin mahdollisimman pian. Keskustelussa nousi esille myös Helukan- ja Tiurajärventien liittymän huono näkyvyys Muonioon päin sekä hiihtoladun turvallisuus/turvattomuus samalla alueella.

Ÿ  Raivausryhmä: kerrottiin, että kunnasta saadun tiedon mukaan raivausryhmä jatkaa toimintaa tänäkin kesänä. Maanomistajia kehoitetaan olemaan yhteydessä kuntaan/tekniseen osastoon pikaisesti, ennen kesälomien alkua. Tarkoitus on edelleen raivata järvinäköalaa näkyvämmäksi. Myös täksi kesäksi kuntaan on palkattu hortonomi, jolta on mahdollista saada vinkkejä omien maa-alueiden ja pihojen siisteyteen.

Ÿ  Tukesin ja Ely-keskuksen infotilaisuus Hannukaisen kaivoshankkeesta: kerrottiin, että ollaan järjestämässä tilaisuutta em. tahojen kanssa, jossa kyläläiset voisivat saada infoa ja kysyä asioita suoraan lupaviranomaisilta. Tilaisuuden ajankohta on vielä auki. Kunnasta Meänmaa -hankkeen Kimmo Aaltonen on yhteydessä Tukesiin ja Ely-keskukseen.

Ÿ  Kouluruokailu: on kuulunut huhua siitä, että syksystä alkaen keskuskeittiö toimittaisi jäähdytettyä ruokaa kouluun ja päiväkotiin. Näin on jo joinain poikkeuspäivinä tehty ja keittäjän mukaan samassa ajassa lapsille olisi valmistunut paikan päällä valmistettu ruoka. Sivistyslautakunta on aiemmin päättänyt, että Äkäslompolon koulussa ruoka valmistetaan paikan päällä. Päätettiin olla hereillä kesän aikana, jos kuljetuspäätöstä valmistellaan ja reagoida asiaan tarvittaessa. Juha Kaulanen puhuu valtuustossa ja sivistyslautakunnassa kylän oman kouluruokailun puolesta. Toivotaan kouluruokailun säilyvän nykyisellä mallilla.

 Ÿ  Valokuitu kylään: Eero Vapan mukaan tiedotusvälineissä kerrotut valokuituhankkeet eivät koske Ylläsjärveä ja Äkäslompoloa. Koulun lähelle valokuitu on vedetty, mahdollisesti myös Helukantielle. Väinö Jaakon mukaan joissain kylissä on perustettu osuuskunta hankkeen eteenpäin viemiseksi. Keskusteltiin onko mahdollista saada yrityksiä ja yhdistyksiä hankkeeseen mukaan. Eero Vapa kyläyhdistyksen edustajana on yhteydessä Ylläsjärven kyläyhdistyksen puheenjohtajaan Heikki Juusoon ja KKTM:n Reija Viinaseen hankkeessa etenemisen selvittämiseksi. Selvitetään olisiko hanke käynnistettävissä molemmin puolin tunturia niihin taloihin, jotka haluavat lähteä mukaan.                                              

Ÿ  Ylläksen liikennesuunnitelma ja opastussuunnitelman päivitys: SITO Oy:n Pirkka Hartikainen esitteli liikennesuunnitelman toimijatahot, tavoitteet ja aikataulun. Yksityiskohtainen toteuttamisohjelma on valmis 10/2012. Myös opastussuunnitelmaan on tulossa päivitys, tarkoituksena kyläkuvan yhtenäistäminen. Kyläyhdistyksen edustajat Vesa Kaulanen, Vesa Pantsar sekä SITO:n  Pirkka Hartikainen ovat ne henkilöt, joihin kyläläiset voivat olla yhteydessä liikenteen ongelmakohdista. Heille voi esittää myös toiveita yksittäisistä asioista ja teemoista asiaan liittyen.

 

8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

 Pöytäkirjan vakuudeksi 

Puheenjohtaja  Vesa Pantsar

Sihteeri              Heli Kaulanen

Pöytäkirjan tarkastajat      Raili Perälä      Juha Kaulanen

================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY                     PÖYTÄKIRJA

Syyskokous 2011

Aika: 18.11.2011

Paikka: Karilan Navettagalleria Äkäslompolo

Liitteenä kokouksen läsnäololista, kokouksen esityslista, toimintasuunnitelma vuodelle 2012 sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2012.

1.§ Puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 18.00.

2.§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pantsar, sihteeriksi Heli Kaulanen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Saara Koivisto ja Virpi Pantsar.

3.§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§ Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5.§ Toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2012.

6.§ Tulo- ja menoarvio vahvistettiin vuodelle 2012.

7.§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2012 määriteltiin seuraavasti:

Erillistä liittymismaksua ei ole. Jäsenmaksu 5€/hlö tai 10€/perhe. Kannatusjäsenmaksu 10€/hlö ja yritysjäsenmaksu min. 50€. Yritysjäsenmaksun maksaneet saavat halutessaan linkin omille sivuilleen tai logon kyläyhdistyksen nettisivuille Palvelut -osioon.

8.§ Yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta: Jaana Kurkkio ja Markus Rask jatkavat hallituksessa, hallituspaikasta luopuneen Juha-Pekka Kuusimäen tilalle valittiin Kimmo Kaulanen ja hallituksen kahdeksanneksi jäseneksi puheenjohtaja mukaan lukien valittiin Pentti Harjunpää.

9§ Tilintarkastajina jatkavat Airi Vikeväinen ja Johanna Ristimella, varatilintarkastajina Hilkka Alatalo ja Päivi Välitalo.

10.§ Päätettiin että tilintarkastajille ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenistä puheenjohtajalle ja sihteerille päätettiin myöntää toimistokulujen lisäksi kulukorvauksia kuitteja vastaan enintään 200 €.

11.§ Hallitus päättää tarvittaessa edustajat muihin järjestöihin.

12.§ Kyläsuunnitelma hyväksyttiin.

13.§ Muut esille tulevat asiat:

*Puheenjohtaja esitti kaavakuvia vireillä olevasta Korttelien 10 ja 11 kaavasta. Kaava on kunnanvaltuuston päätöstä vaille valmis. Sampo Kaulanen esitti mitä kaavassa ollaan suunniteltu, mahdollisesta kaavan toteuttajasta ei ole vielä tietoa. Heränneessä keskustelussa huolenaiheeksi nousi järvimaiseman säilyminen kolmikerroksisen rakentamisen ja lähelle rantaa rakentamisen myötä ja viheralueiden huomioiminen alueella. Keskusteluissa todettiin tulevan rakentajan olevan vastuussa em. asioiden huomioimisesta. Mietittiin myös sitä, onko tämä alkua kolmikerroksiselle rakentamiselle kylän keskusta-alueella.

*Joulukuun puolivälin tienoilla pitäisi olla tulossa Yva-pienryhmien kokoontumiset Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyen. Silloin pitäisi kaivosyhtiöllä olla esiteltävissä hankkeeseen liittyviä tutkimuksia ja mallinnuksia.

Kalervo Niskakoski kertoi, kuinka Talvivaarassa tiedotusvälineiden mukaan on jäänyt päästöjen raja-arvoja määrittämättä. Täällä meillä niin ei saa tapahtua, vaan raja-arvot on tiukasti määritettävä ja sanktiot, jos arvot ylittyvät.

Väinö Jaako sanoi lisäksi, että näin arvokkaalla luonto- ja matkailualueella pitää olla hereillä; vesistöt ja luonnonarvot ovat korvaamattomia. Vesistöistä vielä rajajoki kuormittuu sekä Ruotsin että Suomen puolen kaivostoiminnasta.

Sirpa Kuru esitti toivomuksen, että voisimme tehdä kaivosvierailun johonkin vastaavaan, jo käynnissä olevaan kaivosalueeseen.

Huolenaiheeksi nousivat keskusteluissa lisäksi: mitä pöly sisältää ja kuinka kauas kulkeutuu? Kerrotaanko tästä joulukuun pienryhmissä? Aletaanko lähimalmioita vuosien saatossa hyödyntämään ja kuljettamaan Hannukaiselle?

Keskusteltiin tammikuussa luvassa olevasta uudesta keskustelutilaisuudesta kaivosyhtiön ja kunnanhallituksen kanssa ja onko mahdollista saada ulkopuolinen asiantuntija paikalle. Onko mahdollista saada erikseen Ely-keskuksen lupaviranomainen tänne jututettavaksi. On tärkeää saada keskusteluyhteys ainakin kunnanhallituksen ja Ely-keskuksen viranomaisen kanssa.

*Puheenjohtaja esitteli Dilacomin tutkimushankkeen, joka on Lapin yliopiston, Metlan ja Oulun yliopiston yhteinen tutkimushanke. Metlan osuutena on luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen selvittäminen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla. Tutkimushankkeen puitteissa tullaan kyläläisiin ja yrittäjiin olemaan yhteydessä, ja hankkeen vetäjät toivovat myönteistä suhtautumista ja aktiivisuutta kysymyksiin vastaamiseen.

*Reijo Viuhkola kertoi Kolarin kirkonkylän ja tunturialueen vesi- ja jätevesimaksujen eroavaisuuksista. Alueilla on vielä toistaiseksi eri yhtiöiden toimintaa ja maksut tunturialueella huomattavasti kalliimpia. Valtuutetut ovat nostamassa Kolarin alueen hintoja, mutta ne jäänevät silti vielä alhaisemmiksi. Tulevaisuudessa ollaan suunniteltu saman yhtiön alle siirtymistä ja keskusteluissa nousi huoleksi, käytetäänkö tunturialueen maksamia maksuja Kolarin alueen muutostöihin. Silloin pitäisi myös vesi- ja jätevesimaksujen olla tasavertaisuuden nimissä yhteneväiset kaikille. Tunturialueella on lisäksi kaavoitus kalliimpaa kuin muualla kunnassa.

*Keskusteltiin mahdollisesta tulevasta urheilukentästä. Yksityisen henkilön toimesta oltaisiin lahjoittamassa kunnalle aluetta kenttää varten, mutta sellaista ei ole yleiskaavassa. Ollaan hereillä kuntaan päin, jotta yleiskaavaan saataisiin urheilukenttäpaikka varattua.

*Kalervo Niskakoski kertoi Äkäslompolo -kirjan edistymisestä. Vielä olisi tarvetta paikallisten apuun asiavirhetarkastusta ja kuvien tunnistusta varten sekä löytää lisää materiaalia. Markku Kurkkio tekee paljon muistelu- ja tunnistustyötä Äkäslompolon sukuseuran edustajana. Keskusteltiin keitä kyläläisiä voisi pyytää varmennustyöhön ja olisiko kenties tarpeen järjestää tupailta kylän vanhemmille asukkaille kyseisen teeman puitteissa. Kokouksessa olleista Reijo Viuhkola lupasi alkaa tehtävään, lisäksi varmennukseen kysytään Orvokki Tapojärveä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Äkäslompolo 31.12.2011

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Vesa Pantsar

Sihteeri Heli Kaulanen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Saara Koivisto                          Virpi Pantsar


=============================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY:n PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUS 2011

Aika: 03.06.2011

Paikka: Äkäslompolo, Seitahotelli

Liitteenä kokouksen esityslista ja läsnäololista

1§ KOKOUKSEN AVAUS

                    Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo                  17.00.

2§ KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pantsar, sihteeriksi  Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi että tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Jaana Kurkkio ja Virpi Pantsar.

3§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

                      Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

                      Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 5§ VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

                      Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja sihteeri tilintarkastajien lausunnon sekä esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen 31.12.2010. Toimintakertomus hyväksyttiin ilman muutoksia.

 6§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

                      Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

 7§ MUUT ASIAT

 Ÿ  Kyläyhdistys on hakenut Kolarin kunnalta nettisivuja ja kyläsuunnitelman tekoa varten kylärahaa 1000€, joka kyläyhdistykselle on myönnetty. Kyläraha käytetään kyläsuunnitelman laatimis- ja painamiskuluihin ja nettisivujen ylläpitokuluihin. Päätettiin kysyä Kauno Kaulaselta ja Markku Kurkkiolta halukkuutta tehdä kyläsuunnitelman historia- ja nykypäiväosiot.

 Ÿ  Hannukaisen rautakaivoksen tilanne: Puheenjohtaja kertoi missä tällä hetkellä mennään Hannukaiseen suunnitellun rautakaivoksen asiassa. Ely-keskuksen nettisivuilta löytyy yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmaan. Pienryhmien muistiot löytyvät www.hannukaisenkaivos.fi   -sivuilta.

 Ÿ  Kyläliikuntasuunnitelman esittely: Puheenjohtaja esitteli Lapin liikunta ry:n järjestämien kyläliikuntailtojen tuloksena syntyneen kyläliikuntasuunnitelman. Suunnitelma pitää sisällään maastopyöräilyreittien lisäämisen, uimarannan kunnostuksen, kiintorastiverkoston uusimisen, suunnistuskarttojen päivityksen ja ulkokuntopisteen perustamisen. Suunnitelma on luettavissa kyläyhdistyksen nettisivuilla.

Ÿ  Tarjous kunnalle roska-astioiden kesäaikaisesta tyhjentämisestä, tehdäänkö sitä? Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että tarjousta ei tehdä.

Ÿ  Kunnan antama katsaus valtuustoaloitteisiin. Kesällä on mahdollisuus saada hortonomin palveluja Äkäslompolossa. Helukan alueelle esitetty leikkipuistohanke siirtyy vuodella eteenpäin.

Ÿ  Juhannusaaton kanttiini Jounin kaupan rannassa, osallistutaanko? Kanttiini on ollut tuottelias tapa saada yhdistykselle rahaa ja talkoilla päätettiin kanttiini tänäkin vuonna hoitaa. Puheenjohtaja ilmoittaa päätöksestä järjestäjille ja sihteeri vastaa makkaroiden ym. tilaamisesta. Reijo Viuhkola kysyy onko mahdollista saada alueelle telttakatos.

Ÿ  Kunnan vastaus keväiseen nuorisotila aloitteeseen. Nuorisotilaa ei mm. kustannussyistä kylälle järjestetä. Syksyllä järjestetään kokeiluluontoisesti nuorisoiltoja koululla.

Ÿ  Äkäslompolojärven tila; sinilevä sekä rehevöityminen. Muutama yksityishenkilö on omalla kustannuksellaan ja talkootyöllä leikannut järven kasvustoa vähemmäksi. Tätä jatketaan myös tänä kesänä. Ely-keskus ottaa järvestä vesinäytteitä ja koettaa selvittää syytä sinilevään.

 Ÿ  Roskienkeruu-retki Ylläksen retkiviikolla. Retkiviikon järjestäjät ovat kysyneet kyläyhdistyksen halukkuutta ottaa järjestettäväkseen roskienkeruu-retki. Tällainen päätettiin järjestää Kesänkijärven ympäri. Jaana Kurkkio ottaa retkiviikon järjestäjiin yhteyttä ja sopii päivän ja ajankohdan. Veneellä kerätään roskasäkit ja kahvit juodaan laavulla.

Ÿ  Kunnan raivausryhmän tulo kylälle, tarkoituksena raivata pensaikkoja järvinäkymän parantamiseksi Tiurajärventien ja Tunturintie varrelta. Tähän tarvitaan maanomistajien luvat. Kyläyhdistys on tiedottanut kyläläisiä asiasta sähköpostitse.

Ÿ  Muut esille tulevat asiat:  - Koulun leikkipuistoon on tulossa pystytystalkoot. Kyläyhdistys hoitaa talkoista tiedottamisen, kun päivämäärä on tiedossa. Mukaan talkoisiin kutsutaan kyläläisiä ja Reijo Viuhkola kutsuu ammattiliiton miehiä.                         

8§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 Pöytäkirjan vakuudeksi

 Puheenjohtaja  Vesa Pantsar 

Sihteeri  Heli Kaulanen

 Pöytäkirjan tarkastajat ______________    ____________________

                     Jaana Kurkkio                                       Virpi Pantsar

================================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY            PÖYTÄKIRJA

                                                                            Syyskokous 2010

Aika: 11.12.2010

Paikka: Seitahotelli Äkäslompolo

(Liitteenä kokouksen läsnäololista, kokouksen esityslista, toimintasuunnitelma vuodelle 2011sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2011).

1.§ Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 15.00.

2.§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pantsar, sihteeriksi Heli Kaulanen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Anne Laitinen ja Kaija Niskakoski.

3.§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§ Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5.§ Toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2011. Mahdollisia kyläkyselyn tietojen kokoajia voisivat olla Anna Laakso tai Kalervo Niskakoski.

6.§ Tulo- ja menoarvio vahvistettiin vuodelle 2011.

7.§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2011 määriteltiin seuraavasti:

Erillistä liittymismaksua ei ole. Jäsenmaksu 5€/hlö tai 10€/perhe. Kannatusjäsenmaksu 10€/hlö ja yritysjäsenmaksu min. 50€. Yritysjäsenmaksun maksaneet saavat logon kyläyhdistyksen nettisivuille Palvelut -osioon.

8.§ Yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavalle kahdelle vuodelle: nykyinen puheenjohtaja Vesa Pantsar jatkaa.

9.§ Hallituksen kolmen erovuoroisten jäsenen valinta: kaikki erovuoroiset (Sirpa Kuru, Heli Kaulanen ja Sirpa Laakso) jatkavat hallituksessa.

10§ Tilintarkastajina jatkavat Airi Vikeväinen ja Johanna Ristimella, varatilintarkastajina Hilkka Alatalo ja Päivi Välitalo.

11.§ Päätettiin että tilintarkastajille ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenistä puheenjohtajalle päätettiin myöntää kulukorvauksia kuitteja vastaan enintään 100 € ja sihteerille enintään 200€.

12.§ Hallitus päättää tarvittaessa edustajat muihin järjestöihin.

13.§ Muut esille tulevat asiat:

*Puheenjohtaja kertoi, että kylälle on tulossa kesällä 2011 kuukaudeksi kunnan työllistämänä kaksi henkilöä raivaustöihin, ensisijaisesti raivaamaan Tiurajärventien ja Tunturintien suunnilta järvimaisemaa peittävää pensaistoa. Maanomistajien toivotaan olevan kuntaan yhteyksissä raivausluvan antamiseksi. Tulossa on myös hortonomin pitämänä pari infotilaisuutta, joissa neuvotaan mitä pihapiireihin kannattaa istuttaa ja annetaan muutekin vinkkejä pihojen hoitamiseen ja siistimiseen.

*Puheenjohtaja kertoi, että kylään on tulossa 5 roska-astiaa kävelyteiden varteen. Kalervo Niskakoski ehdotti, että hallitus käsittelee asian, on aktiivisesti yhteydessä kuntaan ja esittää toivomuksia astioiden sijoittamisesta.

Kunta huolehtii astioiden tyhjennyksestä. Kevätsesongille on tulossa työntekijä valvomaan ja huolehtimaan Eko-pisteiden ja uusien astioiden siisteydestä.

*Tulevia reittitöitä: järven ympäri menevä reitti kunnostetaan, tulee uusia infotauluja ja alikulkusiltojen toimivuutta parannetaan.

*Helukan alueelle on tulossa oma Eko-piste.

 *Kaavateitä ei korjata ensi kesänä, sen sijaan pieniä kunnostustöitä tehdään.

 *Kalervo Niskakoski ehdotti, että hallitus perehtyy Kellokkaassa esillä olevaan arkkitehtikilpailun voittajan ehdotukseen ja katsoo, onko johonkin puututtavaa tai jotakin mihin halutaan vaikuttaa.

 *Kalervo Niskakoski toi esille sähköpostissa olleen Ahti Kaulasen kirjeen Tanon talosta. Ahti toivoo ideoita ja ajatuksia Tanon talosta pihapiireineen mahdollisesta käytöstä ja hyödyntämisestä kylälle.

 *Kalervo Niskakoski kertoi www.äkäslompolo.fi -sivuston rakentamisen sujuvan hyvin. Uusia sukuja, tarinoita ja taloja toivotaan lisää sivustoon. Sivustoon toivotaan myös kerrontaa koulusta, päiväkodista, ÄVPK:sta jne. Joanna Karinen kertoi, että Ylläs-Slalomilla on omat sivut, jotka voi linkittää kyläyhdistyksen sivuille.

Ylläksen Nousulta on linkitys myös tulossa.

Karinen ehdotti myös, että ala-asteen lapset voisivat kertoa elämästään, harrastustoiminnastaan, tulevaisuudennäkymistään tms. kyläyhdistyksen sivuilla. Koululle on tulossa omat, uudet nettisivut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Äkäslompolo 19.12.2010

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Vesa Pantsar                                 Sihteeri Heli Kaulanen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Anne Laitinen                                                         Kaija Niskakoski

=============================================

 

- img_0298a.jpg

Kyläyhdistyksen kevätkokouksen osallistujia ja vieraita Navettagalleriassa 30.5.2010.

 

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS_RY:n PÖYTÄKIRJA

 KEVÄTKOKOUS 2010

 Aika: 30.05.2010

Paikka: Äkäslompolo, Kahvila Navettagalleria

Liitteenä kokouksen esityslista ja läsnäololista

 1. KOKOUKSEN AVAUS

 Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo       18.00.

 2. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pantsar, sihteeriksi  Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi että tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Jaana Kurkkio ja Sirpa Kuru.

 3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

  Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 5. ESITETÄÄN VUODELTA 2009 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

 Puheenjohtaja luki vuosikertomuksen ja sihteeri laittoi tilinpäätöksen kiertämään ja luki tilintarkastajien lausunnon. Toimintakertomukseen päätettiin lisätä kyläyhdistyksen varallisuus 31.12.2009.

 6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

 7. MUUT ASIAT

Ÿ  Äkäslompolo.fi -nettisivu ja kunnalta tuleva kyläraha: Äkäslompolon kyläyhdistys on avannut vuoden alkupuolella Kalervo Niskakosken ylläpitämät nettisivut osoitteessa www.äkäslompolo.fi. Kyläyhdistys on hakenut Kolarin kunnalta sivujen tekoa varten kylärahaa 1000€, joka kyläyhdistykselle on myönnetty. Päätettiin antaa kyläraha Kalervo Niskakoskelle, joka on omin kustannuksin rahoittanut sivuja yli 1000 €:lla. Tulevaisuuden rahoitus mietitään myöhemmin.

 Ÿ  Postin jakelu Helukan alueelle: Viikonloppujakelu Helukalle on ratkeamassa lähiaikoina; joko jättölaatikko tai postinjakajan kierto Helukan alueella. Sanomalehtiä tilanneilla Helukkalaisilla on oikeus saada ilmaiseksi nettilehden tunnukset, jos viikonloppujakelua alueelle ei ole. 

 Ÿ  Koulun urheilukentän kunnostus, kirje kunnalle: Jaana Kurkkio on kyläyhdistyksen nimissä laittanut kuntaan kirjeen, jossa toivotaan koulun kentän kunnostamista pikaisesti. Kenttä on ollut pitkään huonossa kunnossa ja haittaa lasten kesä- ja talviurheilua. 

 Ÿ  Pieni Kansani Laulu -laulunäytelmä Ihmisen ringissä: kyläyhdistyksellä on mahdollisuus päästä ilmaiseksi sitä katsomaan. Sirpa Kuru kertoi, että Äkäslompolon sukuseura on myös aikeissa mennä näytöstä katsomaan, ajankohta on vielä avoin. Sovittiin, että kun se ajankohta selviää, puheenjohtaja Vesa Pantsar soittaa Riikka Jokiaholle ja varaa paikkoja kyläyhdistyksen jäsenille. Laitetaan ilmoitustaululle ja sähköpostijakeluun kyläläisille kutsu näytökseen sekä ilmoittautumistiedot.

Ÿ  Juhannusaaton talkoot illalla kaupan rannassa ja Juhannuspäivän Älyvapaat kyläkisat Jounin kaupalla: Juhannusaaton iltana kaupan rannassa on tanssit ja kokko. Viime vuonna kyläyhdistys oli paikalla myymässä kahvia ja makkaraa, samaa on toivottu tänäkin vuonna. Myös ohjelmaa lapsille ja aikuisille on toivottu. Keskusteltiin riittääkö talkoolaisia kaiken tekemiseen. Sovittiin, että sihteeri kyselee talkoolaisia ainakin kanttiinin pitoon ja hoitaa tarvikkeiden hankinnan. Keskusteltiin myös ison kahvinkeittimen hankinnasta. Puheenjohtaja ottaa hinnoista ja malleista selvää. Kyläkisoihin on tullut kyläyhdistykselle kutsu viime vuoden voittajina. Pasi Kurkkio on ilmoittanut Äkäslompolon kyläyhdistyksen kisoihin ja Pasi hoitaa joukkueen kokoamisen.

 Ÿ  Nuorisotila / kylätalo: Jaana Kurkkio on ollut yhteydessä Kolarin nuorisotyöntekijöihin ja sieltä on esitetty ajatus, että näin suuri kylä kuin Äkäslompolo tarvitsee nuorille omat tilat. Tilat palvelisivat myös muita kylän asukkaita. Kyläyhdistys on asiaa pohtinut jo aikaisemmin. Kunnan vinkistä Jaana on ollut yhteydessä KKTM:n edustajaan Reija Viinaseen mahdollisen rahoituksen saamiseksi. Reija Viinanen tulee kylälle kertomaan asiasta. Ajankohdaksi sovittiin 18.6 klo 19.00 ja paikaksi Seitahotellin aula. Yleisesti vielä keskusteltiin muita rahoitusmahdollisuuksia esim. lasten leikkivälineitä varten.

 Ÿ  Ylläksen Matkailuyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Forsell oli paikalla kertomassa yhdistyksen kuulumiset ja mahdollisesta yhteistyöstä kyläyhdistyksen kanssa. Nina Forsell kertoi yhdistyksen perustamisesta ja pääperiaatteista. Matkailuyhdistyksellä on tiukka budjetti ja Nina Forsell pyysi kokouksen jäseniä miettimään, mitä kylällä pidetään tärkeänä ja mistä voi vähän säästää (kynttilät, kukat, ilotulitus). Hän piti tärkeänä sitä, että Matkailuyhdistys ja kyläyhdistys tekevät yhteistyötä silloin, kun se palvelee sekä yrityksiä että kyläläisiä, esimerkiksi aloitteiden teko kuntaan päin. Yllas.fi -sivusto on uudistumassa kesän ja syksyn aikana ja Nina Forsell toivoi, että kylältä löytyisi positiivisessa hengessä alueesta kirjoittava bloginpitäjä ko. sivuille.

 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

 Pöytäkirjan vakuudeksi

 Puheenjohtaja ______________________  Sihteeri __________________

                        Vesa Pantsar                     Heli Kaulanen

 Pöytäkirjan tarkastajat _____________________    ____________________

                        Jaana Kurkkio                 Sirpa Kuru

==========================================

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY                     PÖYTÄKIRJA

Syyskokous

Aika: 16.11.2009

Paikka: Äkässolmu, Jounin kauppakeskus Äkäslompolo

Läsnä: Vesa Pantsar, Sirpa Kuru, Jaana Kurkkio, Heli Kaulanen, Markus Rask, Ahti Kaulanen, Raili Perälä, Hilkka Alatalo, Päivi Välitalo, Johanna Ristimella, Anne Laitinen, Seppo Ylänkö, Pirjo Kostet ja Reijo Viuhkola

 1.§ Vesa Pantsar avasi kokouksen klo 18.00.

2.§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pantsar, sihteeriksi Heli Kaulanen, pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Hilkka Alatalo ja Raili Perälä.

 3.§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 4.§ Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

 5.§ Toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2010. Lisäyksenä anotaan kylärahaa kunnalta 1000€ www-sivujen tekemistä varten.

 6.§ Tulo- ja menoarvio vahvistettiin vuodelle 2010.

 7.§ Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2010 määriteltiin seuraavasti:

 Liittymismaksua ei ole, jäsenmaksu 5€/hlö, 10€/perhe. Kannatusjäsenmaksu                                                        10€/hlö ja yritysjäsenmaksu 50€.

 8.§ Yhdistyksen hallituksen kolmen erovuoroisten (Jaana Kurkkio, Juha-Pekka Kuusimäki ja Olli Suvilampi) jäsenen valinta: Jaana Kurkkio ja Juha-Pekka Kuusimäki jatkavat hallituksessa, Olli Suvilammen tilalle valittiin Markus Rask.

 9.§ Tilintarkastajina jatkavat Airi Vikeväinen ja Johanna Ristimella, varatilintarkastajina Hilkka Alatalo ja Päivi Välitalo.

 10.§ Päätettiin että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta palkkiota.

 11.§ Hallitus päättää tarvittaessa edustajat muihin järjestöihin.

 12.§ Muut esille tulevat asiat:

Keskusteltiin postinjakelusta Helukan alueelle viikonloppuisin ja varhaisjakelusta Ylläksen alueelle. Odotetaan mitä aloitteisiin vastataan. Lisäksi keskusteltiin Helukan alueesta. Alue tarvitsee teiden päällystyksiä, kevyenliikenteenväyliä ja valaistusta. Sovittiin, että ollaan tarkkoina kunnan kaavasuunnitelmien seurannassa ja tehdään tarvittaessa muistutuksia asioiden etenemiseksi.

 13.§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

 Äkäslompolo 16.11.2009

 Pöytäkirjan vakuudeksi

 ­­­­­­­­­­­­________________________                             _______________________

Puheenjohtaja  Vesa Pantsar                                                           Sihteeri Heli Kaulanen

 Pöytäkirjan tarkastajat:

 _________________________                            ________________________

Hilkka Alatalo                                                      Raili Perälä

 Liitteenä: Kokouksen esityslista, tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY:n   PÖYTÄKIRJA

 KEVÄTKOKOUS

 Aika: 24.05.2009

Paikka: Äkäslompolo, Lounasravintola Solmu

Liitteenä kokouksen esityslista ja läsnäololista

 1. KOKOUKSEN AVAUS

           Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar avasi kokouksen klo       15.00

2. KOKOUKSEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

           Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pantsar, sihteeriksi  Heli Kaulanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi että tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Olli Suvilampi ja Sirpa Kuru.

 3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

           Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

           Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Reijo Viuhkola esittää kohtaan muihin asioihin oman asiansa.

5. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

           Puheenjohtaja luki vuosikertomuksen ja esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

           Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ÿ  Postinjakelu Äkäslompolossa: Helukan alueelle ei ole ollenkaan lehtien viikonloppujakelua, vaan posti jää Jounin Kaupan jättölaatikkoon. Lisäksi on tullut toiveita saada sanomalehdet jo aamulla. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä jakelua hoitavaan Suvi Haapasaareen Helukan jaon selvittämiseksi ja tekee aloitteen lehtien päätoimittajille aamujakelun saamiseksi. Puheenjohtaja kysyy Ylläsjärven aluetta mukaan aamujakeluun.

Ÿ  Liittyminen Kyläyhdistysten kattojärjestöön: Kattojärjestöt (Suomen ja Lapin kylätoiminta) järjestävät koulutusta, tiedottavat toiminnastaan omille jäsenilleen ja sitä kautta saisi neuvoa mm. lainopillisissa asioissa ja ongelmatilanteissa. Päätetään liittyä näihin. Sihteeri ilmoittaa yhteystiedot Lapin kylätoimintaan ja sitä kautta kuulumme automaattisesti Suomen kylätoimintaan. 50€:n jäsenmaksulla saamme lainopillista ym. apua. Sihteeri maksaa jäsenmaksun. Yhteystiedoksi laitetaan sihteerin sähköpostiosoite ja sihteeri oman harkinnan mukaan välittää tulevat postit jäsenille.

Ÿ  Koirapuisto: Kyläyhdistykselle on esitetty toivomusta saada kylälle koirapuisto. Päätetään, että Martta Myller kirjoittaa kyläyhdistyksen aloitteen kunnanhallitukselle koirapuiston saamiseksi ja hän kysyy myös Ylläksen Matkailuyhdistystä aloitteen taakse. Alueeksi ehdotetaan Helukan hiekkakuoppaa, joka on osittain valtion maalla. 

Ÿ  Reijo Viuhkola kertoi esittävänsä kunnalle Helukan ulkoilureitin kunnostamista Isoon Kauppiin ”lipposjaloin” kuljettavaksi.

Ÿ  Lopuksi keskusteltiin tulevasta toiminnasta, eli syksyllä järjestettävistä Siepakanheittokisoista. Yleisesti keskusteltiin ulkoilureiteistä, bussikatoksista ja kylän ulkonäöstä.

 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja ______________________  Sihteeri __________________

                        Vesa Pantsar                     Heli Kaulanen

Pöytäkirjan tarkastajat _____________________    ____________________

                        Olli Suvilampi                Sirpa Kuru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kooste kyläläistapaamisesta Seitahotellilla ma 29.09.2008

 Tilaisuus alkoi Seitahotellin pihalla kylän ensimmäisellä Siepakanheittokisalla, johon osallistui omissa sarjoissaan miehiä, naisia ja lapsia. Kisan jälkeen siirryttiin sisätiloihin kahvittelemaan ja aloittamaan tilaisuuden virallisempaa osiota.

 Alkuun Sirpa Kuru piti alustuksen kyläyhdistyksen perustamisen historiasta ja taustoista. Äkäslompolon Matkailu ry:n ja yksityisten kyläläisten ajatuksina on ilmennyt toive perustaa kyläläisille oma yhdistys, jonka tarkoitus olisi toimia kylän asukkaiden yhdistäjänä ja ajaa kyläläisille tärkeitä asioita. Tämän pohjalta taustalla on ollut pieni työryhmä, joka järjesti tämän kyläläistapaamisen.

 Kurtakon kyläyhdistyksen jäsen Jukka Kauppinen kertoi mm. oman kylänsä yhdistyksen toiminnasta ja hankkeista. Katuvalojen saaminen kylälle oli aikoinaan syy yhdistyksen perustamiseen, myöhemmin yhdistyksen toimintaa on ollut mm. Kesäkiiri, Kurtakon Kulttuuriviikot ja Telatie. Kurtakon kyläyhdistys on tehnyt paljon yhteistyötä muiden kyläyhdistysten kanssa hankkeiden toteuttamiseksi. Yhteistyö kunnan kanssa on ollut myös merkittävää ja molemmin puoleista. Jukka Kauppinen lämpimästi suositteli meille äkäslompololaisille kyläyhdistyksen perustamista.

 Seuraavaksi kaikille läsnäolijoille jaettiin laput, johon kaikkia pyydettiin kirjoittamaan kolme omasta mielestään tärkeintä asiaa tai toivetta kyläyhdistyksen toiminnalle. Saadut vastaukset kirjattiin taululle ylös. Esiin nousi mm. kyläläisten viihtyvyys ja kyläympäristö, me-hengen luominen, yhteisten tapahtumien järjestäminen, nuorisotalo, päivähoito ja kunnan suuntaan tapahtuva yhteistyö.

 Vesa Pantsar esitteli kyläyhdistyksen sääntöpohjan kaikkien luettavaksi, kommentoitavaksi ja muutettavaksi. Keskustelua herätti erityisesti yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsyn rajaaminen. Pienen hiomisen jälkeen yhteisymmärrykseen päästiin kuitenkin helposti ja paikalla olleet hyväksyivät säännöt. Kyläyhdistyksen syyskokous päätettiin pitää 07.10.2008 klo 17 Lyhty Kahvilassa.

 Lopuksi allekirjoitettiin Äkäslompolon kyläyhdistyksen perustamiskirja.