ÄKÄSLOMPOLON SUKUSEURA RY
Kokouspöytäkirja

Aika 24.7.2016, klo 11.30
Paikka Ravintola Rouhe
Läsnäolijoiden luettelo liitteenä
1. Äkäslompolon sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Ahti Kaulanen avasi kokouksen klo 12.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahti Kaulanen, sihteeriksi Lea Kaulanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsti Uuttu ja Anneli Ovaskainen.

3. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

5. Vuosien 2014 – 2016 tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot sekä toimintakertomus esiteltiin. Todettiin sukuseuran varojen tilanne

6. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Tulevan kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion osalta todettiin että niitä ei ole laadittu, koska esitykset varojen käyttöä suunnitellaan myöhemmin tässä kokouksessa esitettävillä tavoilla

8. Sukuseuran uuden hallituksen jäsenet
- puheenjohtajaksi valittiin Ahti Kaulanen ja varapuheenjohtajaksi Markku Kurkkio
- toiminnanhoitajana jatkaa Lea Kaulanen
- varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kirsi Äkäslompolo, Sirpa Kuru, Markku Kurkkio, Tuomo Kangosjärvi ja Kirsti Uuttu sekä varajäseniksi Tellervo Seppälä, Heli Kaulanen, Äkäslompolo Päivi, Orvokki Tapojärvi, Teuvo Ristimella

9. Tilintarkastajiksi valittiin Raili Perälä ja Kirsti Viuhkola

10. Muut esille tulevat asiat
- sukuseuran kotisivuista ja Facebook sivuista kerrottiin kokouksessa ja toivottiin että niiden tekemiseen voisivat halukkaat osallistua mahdollisuuksien mukaan. Tarkoituksena vuorovaikutuksen lisääminen, tiedottaminen ja suvun tarinoiden tallentaminen, sukututkimuksen edistyminen yms.
- Sovittiin että sukuseuran varoista ryhdytään jakamaan stipendejä hakemusten ja esitysten mukaan sukuseuran ansioituneille ja etenkin nuorille jäsenille.
- Sovittiin että muistetaan erityisesti vanhainkodeissa ja palvelutaloissa olevia suvun jäseniä hallituksen sopimalla tavalla. Esimerkiksi vierailemalla, pienillä esityksillä, kuvakorteilla tai kukkasilla.
- Sovittiin että suunnitellaan ja toteutetaan T-paita (tai muu vastaava tuote) sukuseuran omalla painatuksella

11. Kari Kaulanen esitteli MyHerigate/Äkäslompolo –sukusivuston. Kari ehdotti että jatkossa Heritagen kustantaisi sukuseura, jos sitä pidetään seuralle tärkeänä.

12. Kokous päätettiin klo 12.25