Kuollut lohi

-

Tervehdys kaikille!

 Tämä kaivosasia on "moniulotteinen", kaikennäköistä on tapahtunut sen eri osa-alueilla – ja tässä vaiheessa on vaikeata nähdä, mitä on tulossa.  Tässä viestissämme yritämme koota yhteen sellaisia asioita, jotka meidän kaikkien olisi hyvä tuntea.

Ensin on paikallaan todeta, että kaivoshankkeessa, kuten tämän Hannukainen Mining Oy:n kohdalla on kyse kolmesta osa-alueesta: KAAVA-ASIA – KAIVOSLUPA – YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPA. Valitettavasti on niin, että nämä kolme aluetta kulkevat kukin omaa tietään eivätkä ole juurikaan toisistaan riippuvaisia. - Tämä on suuri epäkohta nykyisessä lainsäädännössä.

 KAIVOSKAAVA (kaavasta päättää Kolarin kunnanvaltuusto)

Kuten nyt tiedämme, Kolarin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.5. esittää Hannukaisen kaivoskaavan hyväksymistä Kolarin kunnanvaltuustolle 10.5.2021 kokouksessa siitä huolimatta, että kaava ei ole valmis päätettäväksi. Kaavan hyväksyminen kokouksessa on silti erittäin todennäköinen. Tämä on monessa mielessä surullinen vaihe koko Kolarin historiassa. Kunta kääntää selkänsä matkailulle! Olemme tehneet kaikkemme asian estämiseksi tai siirtämiseksi vaalien jälkeen. Mutta Kolarin  kaivosta kannattavan 17 valtuutetun päätä ei mikään käännä. Heidän pelkonaan lienee, että seuraava valtuusto voisi jo tulla toisiin mietteisiin. LuoteisLappi lehden juttu 6.5.2021 on ohessa.

Linkki valtuuston kokouksen seuraamiseen löytyy tästä: https://www.kolari.fi/fi/paatoksenteko/valtuusto-live.html .  Kokous on 10.5 ja se alkaa klo 16. Kaivosasia on viimeisenä agendalla.

 Kolarin naapurissa eli Kittilässä varjellaan matkailualueita viimeisen päälle kaikesta kaivostoiminnasta ja nyt myös tuulimyllyiltäkin. Samalla tavalla toimii Kuusamo. Miten Kolari, joka jo pitkään on strategiassaan ilmoittanut tärkeimmäksi elinkeinokseen matkailun, voi ajatella näin käänteisesti samasta asiasta! Ohessa Lapin Kansan juttu 5.6.2019. 

Esitimme kunnanhallituksen jäsenille perj. 30.4. eli ennen 3.5. kokousta jälleen pyynnön kaivoskaavan palauttamiseksi uudelleen käsittelyyn. Pyynnön mukaan kaavan hyväksymiselle ei ole edellytyksiä. Saman pyynnön toimitimme sähköpostilla  7.5. kunnanvaltuuston jäsenille, sähköposti ohessa. Siinä oli mukana myös tärkeä kirje, jonka ELY-keskus oli lähettänyt 28.10.2019,  koskien Natura-arvion uusimistarvetta. Kaiken kaikkiaan olemme kolmen vuoden aikana toimittaneet kunnan päättäjille neljä kirjettä, joissa olemme huomauttaneet, että kaava ei ole valmis päätettäväksi. 

Maaliskuun 12. päivänä 2021 lähetimme ELY-keskukselle pyynnön, joka koskee kaivoshankkeen YVA:n eli ympäristövaikutusten arvioinnin uudistamista, pyyntö ohessa. Pääasiallisena perusteluna pyynnössä on alkuperäisen YVA:n (vuodelta 2013!) puutteet ja se, että hanke on muuttunut merkittävästi. Lisäksi hanke lähtee nyt uutena liikkeelle, kun kaivosyhtiö peruutti hakemuksensa viime syksynä. ELY lähetti kirjeemme kommentoitavaksi kaivosyhtiölle, joka vastasi siihen etuajassa, ilmeisesti toivossa, että ELY ratkaisisi asian ennen kaavapäätöstä. Tällä hetkellä asia on kuitenkin viranomaisten käsittelyssä ja tiedämme, että ELY:n kannanotto ei tule ennen valtuuston huomista 10.5. kokousta. Meillä on perusteltu syy luottaa siihen, että kaivosyhtiöltä tullaan vaatimaan YVA:n uudistamista. 

Niin ikään tärkeä asia on Natura-lausunto. Meidän toimenpiteittemme ansiosta ELY antoi 28.10.2019 em. kirjallisen vastauksen, jossa todetaan, että myös Natura-lausunto tulee uudistaa. Ilman YVA:aa ja Natura-lausuntoa kaavan vaikutuksia ei voida tuntea eli ne ovat käytännössä välttämättömiä ennen kaavapäätöstä. 

Kunnanhallituksen jäsen Mikko Lipponen esitti hallituksen kokouksessa 3.5. eriävän mielipiteensä seuraavasti (ote KH:n pöytäkirjasta): "Mikko Lipponen esitti vastaehdotuksena, että kaavaa ei viedä päätöksentekoon lainvastaisena. Lisäksi kaava on jyrkästi Kolarin luontomatkailustrategian vastainen. Tämän lisäksi kaava tulee aiheuttamaan kaivosalueen läheisyydessä eläville vakituisille- sekä loma-asukkaille terveys- ja turvallisuusriskin. Kaavan vaikutuksista ei ole saatavilla tarpeeksi ajankohtaista ja hakemuksiin pohjautuvaa tietoa. Ja näin ollen kaavan vaikutuksia ei pystytä asianmukaisella ja lain vaatimalla tavalla arvioimaan". Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus hyväksyi sitten kunnanjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi myös kunnan ja kaivosyhtiön välisen kaavoitussopimuksen. Ennen päätöstä Mikko Lipponen oli esittänyt kysymyksen: onko tämä sopimus käytetty juristeilla tarkistettavana? Mikko sai vastauksen: ei. 

Kunnanvaltuuston hyväksyttyä kaivoskaavan (kuten 10.5. tapahtuu) seuraava vaihe on valitus hallinto-oikeuteen. Aikaa valituksen jättämiselle on 30 päivää tiedoksisaannista. Sakari Niemelän mukaan kaava tullaan suurella todennäköisyydellä palauttamaan kuntaan uudelleen käsittelyä varten, sen verran vakavia virheitä ja puutteita siinä on. Uusi valtuusto saa siis jossakin vaiheessa tulevaisuudessa asian pöydälleen. Valitusten käsittely hallinto-oikeudessa vie vuoden tai pidempäänkin. 

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPA (päätöksen tekee aluehallintovirasto eli AVI)

Mitä sitten tulee kaivosyhtiön uuteen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen, yhtiö on ilmoittanut jättävänsä sen AVI:lle tulevan kesän alussa. Siinä vaiheessa pitäisi olla tieto YVA:n uudistamisesta. Mikäli uusi YVA vaaditaan, se vaihe saattaa kestää vuoden tai enemmänkin. Vasta sen jälkeen AVI jatkaa yhtiön ympäristölupahakemuksen käsittelyä.   

KAIVOSLUPA (päätöksen tekee TUKES)

Jossakin vaiheessa tulee uusi kaivoslupahakemus, johon myös tulee reagoida. Tarkasta aikataulusta ei ole tietoa. 

MITÄ OLEMME TÄHÄN MENNESSÄ SAANEET AIKAAN

Tässä tilanteessa on kuitenkin hyvä tehdä pieni katsaus, mitä olemme toimenpiteillämme tähän mennessä saavuttaneet:

 1. TUKES:in tekemä puutteellinen (!) kaivospiiripäätös kaatui hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus oli myös jättänyt matkailuyrittäjät vaille asianosaisroolia.
 2. Asianosaisroolista on tehty valituslupapyyntö ja valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ratkaisu on odotettavissa muutaman kuukauden sisällä. Mikäli päätös on osaltamme positiivinen, sillä on suurta merkitystä koko Suomessa. Ja se varmistaa, että kaivosyhtiö joutuu ottamaan matkailuyrittäjien intressit huomioon kaivoslupahakemuksessa.
 3. Kaavapäätöstä on saatu siirrettyä moneen otteeseen.
 4. Ympäristölupahakemuksen useassa vaiheessa ja kahdessa kuulutuksessa 5 vuoden aikana olemme lausuneet kriittisesti kaivosyhtiön laskelmista ja suunnitelmista. Koska kaivosyhtiö ei saanut uusia arviointejaan valmiiksi AVI:n asettamaan määräaikaan mennessä viime lokakuussa, se joutui peruuttamaan koko hakemuksensa, jolloin aloittavat uudella hakemuksella.
 5. Kirjeemme ELY-keskukselle Natura-asiassa tuotti vastauksen, että Natura pitää uudistaa.
 6. Kaivosyhtiö salasi lain vastaisesti koerikastusraportin. Valitimme hallinto-oikeuteen. Saimme positiivisen ratkaisun hallinto-oikeudelta, joka pakotti yhtiötä julkaisemaan raportin. Siitä selvisi useita mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi se, että kupari- kultarikaste ei saavuttanut kauppalaadun vaatimuksia. Esille tuli myös erittäin tärkeä havainto: kallioperässä on huomattavan korkeita aktinoliittipitoisuuksia, jonka johdosta kaivokselta leviävä pöly suurella todennäköisyydellä tulee sisältämään asbestia. Sen johdosta Hannukaisessa ei voi asua terveellisesti ja turvallisesti. Asbesti on tullut yllätyksenä lähialueen muissa kaivoksissa.
 7. Kirjeemme YVA-asiassa on johtanut siihen, että viranomaiset vakavasti harkitsevat YVA:n uudistamista. Tämä olisi Suomen historiassa ilmeisesti ensimmäinen kerta.

 Olemme pyytäneet asiantuntijalausuntoja monelta eri taholta, mm.:

 • Kaivosalan asiantuntija (prof. Kari Heiskanen)
 • Limnologi (FT Kukka Pakarinen)
 • Kalatalousasiantuntija (Kalataloustieteen prof. Hannu Lehtonen)
 • Pohjavesiasiantuntija (FM, DI Ulla Liski)
 • Pöly- ja asbestiasiantuntija (Ttyöterveyslaitoksen ent. pääjohtaja, LKT, Prof. Jorma Rantanen)
 • Kemian alan asiantuntijat (DI Leif Ramm-Schmidt ja TkT Helena Laavi)
 • Useita oikeustieteen asiantuntijoita
 • Ym. 

Mikäli emme olisi puolustaneet laillisia oikeuksiamme, olisi kaivos varmaan jo täydessä toiminnassa. 

Työ siis jatkuu vielä pitkään, mutta emme saa antaa periksi. Vaihtoehtoja on vain kaksi. Jatkamme työtämme oikeuksiemme puolesta tai annetaan kaivoksen tulla. Selvää on, että Hannukaiseen ei voida perustaa jättikaivosta ilman erittäin suuria riskejä ympäristölle, puhumattakaan vaikutuksista matkailulle ja poronhoidolle. Toivomme, että AVI  aikanaan tulee samaan tulokseen. Toinen vaihtoehto on, että luvassa on niin kovia ehtoja, että niihin pääseminen on ylivoimaista. 

YLLÄS III

Kaiken tämän "sekamelskan" keskellä Kolarin kunta on käynnistänyt Ylläksen kaavan päivittämisen eli Ylläs III. Työn tekee Sweco. Kunta on ohjeistanut, että kaava laaditaan niin, että kaivosta ei ole. Tämä on käsittämätöntä, pitäisikö nauraa vai itkeä! Ohessa Leifin esitys Swecolle, jossa hän tuo esiin kaivoksen vaikutukset kaava-alueelle. Huomionarvoista on, että kaivoskaava lohkaisee voimassa olevasta Ylläs II - kaavasta yli 40 km2. Tässä myös ajankohtaista tietoa asbestin aiheuttamasta vaarasta. 

Voimia meille kaikille, yhdessä saavutamme parhaan mahdollisen lopputuloksen! 

Mikäli tämä viestimme herättää kysymyksiä tai kommentoitavaa, ottakaa mieluusti meihin yhteyttä, kiitos. 

Äitienpäivän terveisin 

Leif ja Marja

---

Leif Ramm-Schmidt

Ramm-Schmidt Consulting Ltd Oy

Hannuskallio 8 A

02260 Espoo

Finland

leif@rsconsulting. fi

+358 400 435745

 

Aihe Kaivoskaava valtuusto 10.5.2021
Lähettäjä Leif Ramm-Schmidt <leif@rsconsulting.fi>
Vastaanottaja esa.nordberg@kolari.fi <esa.nordberg@kolari.fi>jarmo.kylmamaa@kolari.fi <jarmo.kylmamaa@kolari.fi>keijo.kumpula@kolari.fi <keijo.kumpula@kolari.fi>marko.akaslompolo@kolari.fi <marko.akaslompolo@kolari.fi>unto.friman@kolari.fi <unto.friman@kolari.fi>helena.kaikkonen-tiensuu@kolari.fi <helena.kaikkonen-tiensuu@kolari.fi>lea.kaulanen@kolari.fi <lea.kaulanen@kolari.fi>vesa.kaulanen@kolari.fi <vesa.kaulanen@kolari.fi>markus.kiili@kolari.fi <markus.kiili@kolari.fi>reijo.kontinen@kolari.fi <reijo.kontinen@kolari.fi>raimo.kumpurinne@kolari.fi <raimo.kumpurinne@kolari.fi>mikko.lipponen@kolari.fi <mikko.lipponen@kolari.fi>sakari.lipponen@kolari.fi <sakari.lipponen@kolari.fi>tapio.niittyranta@kolari.fi <tapio.niittyranta@kolari.fi>ira.paakkola@kolari.fi <ira.paakkola@kolari.fi>janne.raittimo@kolari.fi <janne.raittimo@kolari.fi>jouko.rasanen@kolari.fi <jouko.rasanen@kolari.fi>piritta.unga@kolari.fi <piritta.unga@kolari.fi>veli-pekka.uusitalo@kolari.fi <veli-pekka.uusitalo@kolari.fi>orvo.vaattovaara@kolari.fi <orvo.vaattovaara@kolari.fi>voitto.vaattovaara@kolari.fi <voitto.vaattovaara@kolari.fi>paula.ajanki@kolari.fi <paula.ajanki@kolari.fi>marja.akaslompolo@kolari.fi <marja.akaslompolo@kolari.fi>thomas.brunnsteiner@kolari.fi <thomas.brunnsteiner@kolari.fi>tero.heikkila@kolari.fi <tero.heikkila@kolari.fi>veijo.heiskari@kolari.fi <veijo.heiskari@kolari.fi>ahti.hiltunen@kolari.fi <ahti.hiltunen@kolari.fi>inka.hiltunen@kolari.fi <inka.hiltunen@kolari.fi>jari.ikkela@kolari.fi <jari.ikkela@kolari.fi>anna-liisa.keskitalo@kolari.fi <anna-liisa.keskitalo@kolari.fi>kari.koivumaa@kolari.fi <kari.koivumaa@kolari.fi>antero.laine@kolari.fi <antero.laine@kolari.fi>mika.liikamaa@kolari.fi <mika.liikamaa@kolari.fi>juha.lonnakko@kolari.fi <juha.lonnakko@kolari.fi>sami.luoto@kolari.fi <sami.luoto@kolari.fi>hanna.makela@kolari.fi <hanna.makela@kolari.fi>pertti.palovaara@kolari.fi <pertti.palovaara@kolari.fi>oiva.rundgren@kolari.fi <oiva.rundgren@kolari.fi>sanna.setala@kolari.fi <sanna.setala@kolari.fi>janika.teurajarvi@kolari.fi <janika.teurajarvi@kolari.fi>ari.unga@kolari.fi <ari.unga@kolari.fi>kari.vanha@kolari.fi <kari.vanha@kolari.fi>ulla.liikamaa@kolari.fi <ulla.liikamaa@kolari.fi>
Kopio hannu.haapala@kolari.fi <hannu.haapala@kolari.fi>sakari.niemela@ymparistolaki.fi <sakari.niemela@ymparistolaki.fi>Vili Kurki <vilikurki@gmail.com>Mauri.Kuru@destinationlapland.com <Mauri.Kuru@destinationlapland.com>hallitus@yyry.fi <hallitus@yyry.fi>
Päiväys Pe 20:42

Arvoisa kunnanvaltuuston jäsen! 

Tiedoksenne ja perehtymistänne varten oheistamme asianajaja Sakari Niemelän laatiman kirjelmän. Kyseinen aineisto lähetettiin myös kunnanhallituksen jäsenille 30.4.2021. 

Painotamme erityisesti sitä, että YVA:n (Ympäristövaikutusten arviointi) uudistamistarve on tällä hetkellä viranomaisilla päätettävänä. Lisäksi on ELY:n kirjeessä 28.10.2019 (Liite 2) todettu, että myös Natura-lausunto pitää uudistaa. 

Kiinnitämme huomiotanne siihen, mitä Matti Kautto on kunnalle todennut: Ensin on YVA, sitten Natura ja vasta sen jälkeen voidaan kaavasta päättää – Tällä hetkellä kaavan vaikutuksia ei riittävästi tunneta. 

Koska kaivosyhtiö on peruuttanut ympäristölupahakemuksensa ja hallinto-oikeus on kumonnut kaivospiiripäätöksen, lähtee hanke uutena liikkeelle. Siksi kaavasta päättäminen nyt on ennenaikaista.

 

Muonion paliskunnan, Destination Laplandin, Ylläksen Ystävien ja Äkäslompolon Kyläyhdistyksen puolesta 

Leif ja Marja Ramm-Schmidt

---

Leif Ramm-Schmidt

Ramm-Schmidt Consulting Ltd Oy

Hannuskallio 8 A

02260 Espoo

Finland

leif@rsconsulting. fi

+358 400 435745