Kuollut lohi

-

Tätä osiota täydennetään koko ajan. Aineistoa on hurjan paljon, josta valita.

Hannukaiseen on suunniteltu kaivos ja sen valtava avolouhos tuottaa terveysriskejä, aiheuttaa valtavaa haittaa matkailulle ja poronhoidolle ja ihmisille yleensäkin. Ei kaivosyhtiön antamilla tiedoilla mitään kaivosta voida avata. Minkään viranomaisen lupaa kaivoksen avaamisen ei ole eikä pidä tulla.

Linkki:Leif Ramm-Schmidtin päivittämä esitys Hannukaisen kaivoshankkeen tilasta ja ongelmista 9.5.2022. Kovasti on yhtiön hankkeissa puutteita ja kiistanalaisia väitteitä. Eli asian käsittely kestää vielä pitkään.

Hannukainen tuottaa rikasteensa vain rautajauheena, mitä ei kukaan Suomessa eikä Ruotsissakaan käytä. SSAB Raahessa käytetään vain rautapellettiä. Eli, Hannukaisen tuotanto pitää viedä ulkomaille, ensi kädessä Kiinaan. Sen myynnistä ei siis synny mitään ALV-tuloja valtiolle, mitä Hannukainen on myös esittänyt. Raudasta maailmassa ei ole pulaa, sitä saa murto-osahinnalla ja pienemmillä ympäristövaikutuksilla tuotettua muualla.

Hannukaisen Koivumaa ei Luoteis-Lapin 4.5.2022 lehtiartikkelissa mainitse, että koerikastuksen mukaan kupari-kultarikasteesta ei saatu edes kauppalaatua syntymään, eli sen merkitys voi jäädä huomattavasti odotettua pienemmäksi.

Tästä linkki asiaa käsittelevälle sivustolle Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia

Sanomalehti Lapin Kansan artikkeli kaivossuunnitelmista 31.12.2021.

29.12.2021 pidetyssä Ylläksen Ystävien kokouksessa esitetty katsaus kaivoshankkesta. Ei Hannukainen Miningin koreat kuvat ja mainoslauseet oikein kerro kaikkea totuutta esim. vesien käsittelystä. Hannukainen tulisi myrkyttämään vesiä ja esittää nyt, että Tunturi-Lapin vedenpuhdistamonkin pitää lopettaa vesien laadukas puhdistaminen, koska Hannukaiselle on halvempaa käyttää Tunturi-Lapin rakentamaa infraa. Tähän ei ihmisten pidä suostua.

https://yle.fi/uutiset/3-12186012 Ruotsin puolelle haetun Kaunis Iron-kaivoksen lupakäsittyelyssä ei ole julkaistu kaikkia tarvittavia tietoja. Pimentoon on jäänyt mm. Ruotsin viranomaisen antama kielteinen lausunto. Kaunis Iron on myös päästänyt uraanijätettä ym. Muonionjokeen kertomatta tästä. Miten uraani esiintyy Hannukaisessa ja kuinka rehellisesti asioista on kerrottu? 

"Lausuntojen perusteella suunnitelmat hirvittävät Suomessa valtion viranomaisia, jokivarren kuntia, maanomistajia, paliskuntia, matkailuyrityksiä ja luonnonsuojelijoita".

Ohessa 10.6.2021 hallinto-oikeudelle mennyt valitus Kolarin kunnanvaltuuston päätöksestä 10.5.2021: § Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotus. Valituksessa on hyvin seikkaperäisesti avattu, miksi kaavaa ei tuolla sijainnilla ei voi eikä tule koskaan vahvistaa. 

Leif Ramm-Schmidt on 1.3.2021 lausunut eli neuvonut ruotsalaisia viranomaSanomalehti Lapin Kansanisia, miten väärällä ja osin epärehellisellä luvalla Ruotsin nykyinen kaivos toimii. Lupa pitäisi peruuttaa välittömästi. Lausunto on Mark- och miljödomstolen i Umeå, pyytämä ja on ruotsiksi

Lapin Kansan artikkeli 22.5.2021 Ruotsin kaivoksen aiheuttamasta uhasta alueen vesistölle ja lohelle

Leif Ramm-Schmidtin 9.5.2021 laatima merkittävä katsaus kaivosasiassa tehtyihin toimenpiteisiin ja vakaviin puutteisiin sen käsittelyssä

Lapin ELY-keskukselle 12.3.2021 lähetetty pyyntö uudistaa vanhentunut ympäristövaikutusten arviointi. Kylmäävää tekstiä tilanteesta ja viranomaisten toiminnasta.

Leif Ramm-Schmidtin uuteen Ylläs-kaavan liittyvä selvitys. Kunta ajaa kaivosta kuin käärmettä pyssyyn, mutta pyytää valitsemaansa Sweco yhtiötä laatimaan nyt Ylläksen uuden kaavan ilman kaivosta!

Sanomalehti Luoteis-Lapin artikkeli 6.5.2021 kaivostilanteesta

Kolarin kunnanhallituksen jäsenen Mikko Lipposen puheenvuoro ja vastalause 3.5.2021

Leif Ramm-Schmidt: Johtopäätökseni tästä on, että Hannukaisessa ei voi asua terveellisesti ja turvallisesti jos kaivos tulee. Asbestiriski on kokonaan jätetty tutkimatta. Miten asukkaita aiotaan suojata, kun pöly sisältää asbestia ja tuuli on kylään päin? 

Lapin Kansan artikkeli 4.5.2021 Kevitsan kaivoksen asbestista. Kaivosyhtiö tuomittu korvauksiin laiminlyönneistä ja työantajaliitto hyvityssakkoon

Avaa tästä Leif Ramm-Schmidtin Kaivoskatsaus 31.3.2021

Lisää:Lyhyt katsaus Hannukaisen kaivoshankkeen tilanteesta, Leif Ramm-Schmidt 28.12.2020

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 18.4.2021 on seuraava tekstin osa:

" Vielä näyttävämpi ja yllättävämpi käänne oli KHO:n päätös evätä ympäristölupa Kallaveden rannalle... Miljardien investointi kaatui, koska päästöt olisivat tehtaan elinkaaren aikana vaarantaneet Kallaveden tilan parhaiden tekniikoiden käytöstä huolimatta.

Päätöksen perustana oli Euroopan unionin vesipuitedirektiivi. Se määrää, ettei vesien tila saa huonontua. Ratkaiseva oli EU:n tuomioistuimen vuonna 2015 antama tuomio, jonka perusteella luvan myöntäminen vesien tilaa huonontavalle hankkeelle on kiellettyä. Aiemmin Suomessa on tulkittu, ettei vesien tilalle asetettu tavoite sido lupaharkintaa.
Ehdoton on ollut vain pohjavesien pilaamiskielto.

KHO totesi myös, ettei toiminnan  hyödyllisyydellä tai taloudellisella tuloksella ole merkitystä lupapäätöksessä, jos laitos on tulossa väärään paikkaan."

HS:n pääkirjoitus:Kuka voi väittää, että tuhansien tonnien myrkkypäästöt lähijokiin ja Muonio-Torniojokeen eivät huononna niiden tilaa? Jos vesien tila huonontuu, niin lupaa kaivokseen ei voida myöntää. 

Alla olevaan kirjoitukseen viitaten. Kun kultakaivoksen omistajalla ei ole rahaa rakentaa kunnollista vesiensuojelua, niin miten sitä rahaa olisi köyhän rautamalmin raapijalla?

Tässä Hannukaisen myrkkyaineiden annos luontoon:

Vastakkain ovat tällä hetkellä ei enempää eikä vähempää maailman puhtain ilma ja kirkasvetinen Väylä versus kaivosyhtiön cocktail joka sisältää rikkihappoa 14000 tn, ksantaattia 3705 tn, typpeä 298 tn, alumiinia 4tn , fosforia 3 tn , kaliumia 222 tn , klooria 105 tn, kuparia 2 tn , magnesiumia 105 tn , natriumia 255 tn, nikkeliä, sinkkiä, uraania ja muita tonnin puolikkaita ja kolmasosia.

Lisäksi kaivoksen CO2 päästöt ovat 185000 tonnia vuodessa. Sillä lennättäisi puoli miljoonaa matkustajaa edestakaisin Zurichin ja Kittilän välillä.

Mika Suutari-Jääskön kirjoitus Kittilän kaivoksesta:

Me olemme nyt antaneet Kittilän kultakaivoksen kanadalaiselle omistajalle kultaa yhteensä 62200kg. Se tarkoittaa 3000 kultaharkkoa. Rahassa noin 4 miljardia euroa. Ja annamme lisää. Jos tarvitsemme itse, niin lainaamme.

Korvaukseksi olemme saaneet 1/1000 osan. Aivan, yhden tuhannesosan. Tunnetko muita yrittäjiä, joiden kate olisi yksi promille, hiukan alle?

Sellainen vientiyritys me olemme. Harjoitamme rahanvientiä. Ja vienti tuntuu vetävän.

Kultakaivoksen johtaja ei kiittele. Hän vain harmittelee, kun yritys tekee tappiota.

Tukalassa tilanteessa rahaa asianmukaisiin puhdistusjärjestelmiin kaivosyhtiöltä ei liikene, suljetusta kierrosta puhumattakaan. Jätteet on saatava purkaa purkuputkella kohti erillislailla rauhoitettua koko pääuomaltaan naturaan kuuluvaa Ounasjokea. Näin voi tapahtua, sillä muuta emme vaadi. Viennin on vedettävä.

Putkeen purettavaa kaivoksella todellakin on:

Nikkeli, Arseeni, Antimoni, Kadmium, Elohopea, Sulfaatti, Syanidi.

Yksin Syanidia kaivos käyttää 419 tonnia vuodessa (419 000 kg/v). Suurimmalle osalle kalalajeista alin tappava pitoisuus on 0,03–0,5 mg/l (eli 3 gramman sadastuhannesosaa). On siis kysymys erittäin kriittisestä aineesta.

Muutakin on:

Vaahdote MIPC, 55 000 kg/v

Ksantaatti, 343 000 kg/v

Kuparisulfaatti, 2150 000 kg/v

Flokkulantit, 126 000 kg/v

Typpihappo, 117 000 kg/v

Lipeä, 300 000 kg/v

Natriummetabisulfiitti, 1183 000kg/v

Vetyperoksidi, 745 000 kg/v

Magnafloc, 126 000 kg/v

Työnjako on siis sellainen, että omistaja vastaa kullasta, me ja meidän luonto lopuista. Ja kun kulta loppuu, niin jäljelle jää vain poltettua maata.

Uusi kaivoslaki pitää saada nopeasti pois tauolta ja takaisin valmisteluun!!

Valmistelusta vastaava ministeri on Mika Lintilä (kesk). Laita viestiä hänelle: mika.lintila@eduskunta.fi

#kaivoslakiNyt

#saimaailmankaivoksia

#eikaivoksiakäsivarteen

Tässä on kaivostoiminta pähkinänkuoressa: Mine=kaivos, Mine=minun rahat, Yours=sinun on paskat ja seuraukset (Pro Heinävesi).

 

Monet muistavat vielä ajan, kun Kittilän kultarekat pyyhälsivät kylän läpi. Ei ollut valkeita hankia, vaan tienvarret ja pihat olivat peittyneet ruskeaan pölyyn. (Tämä ja seuraava kuva Pohjolan Sanomain arkisto)

 

Ihmiset yrittivät elää liikenteen seassa, mutta vaikeaa ja vaarallista se oli. Malmikuljetuksia vastustettiin mielenosoituksella 14.2.1989. Miten käy jatkossa?